Article

Het maatwerkdecreet in uitvoering

Een doorstart voor sociale economie in Vlaanderen

Op 1 april 2015 is het nieuwe decreet voor maatwerkbedrijven in voege getreden. Dit gaat gepaard met een nieuw subsidiëringsmechanisme en een grotere klemtoon op doorstroom van mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt naar reguliere bedrijven.

Deloitte en Febecoop Adviesbureau werden eind 2013 door het ESF-Agentschap Vlaanderen aangesteld om alle beschutte en sociale werkplaatsen in Vlaanderen bij te staan tijdens hun transitie naar maatwerkbedrijf. Deze transitie heeft tot doel solide sociale economie ondernemingen te creëren die er in slagen hun sociale en economische doelstellingen goed en evenwichtig uit te voeren.

Tussen mei 2014 en augustus 2015 hebben Deloitte en Febecoop Adviesbureau alle toekomstige maatwerkbedrijven individueel begeleid. Hierbij werd een ondersteuningsaanbod op maat ontwikkeld, geënt op de belangrijkste managementnoden van de betreffende bedrijven en rekening houdend met de vastgestelde maturiteit. Volgende modules werden aangeboden aan ruim 148 maatwerkbedrijven door middel van individuele coaching: 1/ strategie en commercieel beleid, 2/ ondernemingsplannen, 3/ managementinformatie, 4/ lean optimalisaties, 5/ financieel beheer, 6/ samenwerking, en 7/ corporate governance.

Tijdens deze begeleiding hebben de maatwerkbedrijven belangrijke stappen gezet naar een professionele bedrijfsvoering, en hebben ze een veel beter zicht op de eigen uitdagingen om als maatwerkbedrijf naar behoren te (kunnen) functioneren.

Met deze opdracht onderstreept Deloitte het belang die ze hecht aan sociale economie in Vlaanderen.

Tijdens het ESF slot event op 22 september in het Vlaams Parlement gaf Deloitte een toelichting bij de voornaamste conclusies en trends die voortkwamen uit hun begeleidingsopdracht voor 148 toekomstige maatwerkbedrijven. Tegelijk werd ook input geleverd voor bredere aanbevelingen voor de sector sociale economie.

Tijdens het ESF slot event op 22 september in het Vlaams Parlement

Contact

ESF-Agentschap Vlaanderen

Erik Conings

erik.conings@esf.vlaanderen.be

Deloitte

Stijn Vandeweyer

svandeweyer@deloitte.com

 

Did you find this useful?