Article

Samenwerking

Publieke Sector

Samenwerking tussen lokale besturen in Vlaanderen is vandaag al een realiteit. Denk maar aan de bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, lokale politiezones, operationele prezones in het kader van de brandweerhervorming, samenwerking tussen gemeente en OCMW,... In veel gevallen zijn de samenwerkingsverbanden echter historisch gegroeid en worden daarom veelal niet meer in vraag gesteld, terwijl op andere domeinen nog niet samengewerkt wordt.

Een groot aantal lokale besturen willen de grote uitdagingen waarmee ze vandaag en in de toekomst geconfronteerd worden, het hoofd bieden door verder te gaan in deze samenwerking. Zij hopen dat schaalvoordelen en synergieën hen een grote stap vooruit zullen brengen. Maar tot een samenwerkingsvorm overgaan is geen ondoordachte beslissing. Het is dan ook essentieel om na te gaan op welke beleidsdomeinen er al een samenwerking is en op welke niet. Waar staat u nu en waar wilt u naartoe? Misschien wilt u de samenwerking op sommige vlakken terugschroeven en op andere dan weer intensiveren? Kortom, bepaal uw eigen strategie op basis van een duidelijke toekomstvisie op samenwerking.

In dit kader heeft Deloitte een handige tool ontwikkeld voor het optimaliseren van uw samenwerkingsportfolio: de samenwerkingsscan. Dankzij de scan krijgt u inzicht in de huidige samenwerkingsverbanden waaraan uw bestuur deelneemt, de meerwaarde die zij bieden en belangrijker: wat uw optimale samenwerkingsportfolio zou zijn. De scan is mede gebaseerd op de beleidsvelden van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC) en kan zowel gebruikt worden voor steden en gemeenten. “Bovendien zijn de samenwerkingsverbanden die werden opgenomen in de regioscreening opgenomen in het instrument, zodat – buiten een eventuele actualisering - geen dubbel werk wordt gedaan bij de oplijsting van de bestaande samenwerkingsverbanden. 

Deloitte voerde de samenwerkingsscan reeds uit bij lokale besturen en beschikt dankzij deze ervaringen over  benchmarkgegevens en beste praktijken.

De samenwerkingsscan is voor ons echt een eye-opener geweest. Wat hem zo sterk maakt, is dat het ons als bestuur aangezet heeft om meer gestructureerd bezig te zijn met onze lopende initiatieven. Het creëert een zekere bewustwording van het bestaan van alle verschillende samenwerkingsverbanden. De meerwaarde van elk initiatief wordt via een relatief eenvoudig proces vastgesteld. Hierdoor wordt het voor ons als bestuur makkelijker om beleidskeuzes te maken met betrekking tot ons portfolio. Daarnaast is de scan ook een zeer goede voorbereiding voor de oefening die elke gouverneur in 2013 in navolging van de regio-screening zal moeten doen. Besturen worden via de scan goed voorbereid waardoor ze met hun eigen kennis en insteek aan de oefening kunnen deelnemen.” Gemeente Machelen

Voor meer informatie ons ten allen tijde contacteren of mailen naar be.samenwerkingsscan@deloitte.com

Onze brochure rond samenwerking
Did you find this useful?