Services

Advies inzake HR-beleid , personeelsbeheer en talent management

De overheid staat voor een uitdaging van formaat de komende jaren. De vergrijzing zorgt ervoor dat de komende jaren heel wat personeel zal afvloeien. Het opvullen van deze openstaande posities zal er niet gemakkelijker op worden met de “War for talent” die verder blijft woeden. Deloitte kan samen met de overheidsinstellingen, op basis van hun jarenlange ervaring, deze uitdaging aangaan.

Deloitte België is de winnaar van de HR Excellence Award in de categorieën "Best HR Strategy & HR Transformation Consultant" en "Best Social and Employment Law Firm". Deloitte werd gekozen door 2.000 beslissingsmakers van de grootste Belgische werkgevers. Deze overwinning is een duidelijke erkenning voor onze expertise binnen deze domeinen!

Enkele diensten in de kijker

Anders Werken

Flexibele kantoren en afstandswerken zorgen ervoor dat overheidsdiensten gericht kunnen inspelen op de huidige economische, sociale en ecologische uitdagingen. Deze uitdagingen zullen in de komende jaren niet alleen de werkplek, maar ook arbeidsmarkt gaan herdefiniëren. Deloitte kan een totaalconcept van “anders werken” aanbieden, dankzij haar brede en diepgaande expertise inzake talent management, cultuurverandering, vastgoed en technologie.

HR Transformatie

Overheden hebben nood aan een HR-functie die stevig in haar schoenen staat, zowel op strategisch als op operationeel vlak om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Bovenstaande uitdagingen dwingen de HR-functie om nu meer dan ooit haar rol op te nemen van strategische partner zonder weliswaar de verdere optimalisering van de HR-processen en –administratie uit het oog te verliezen. De resultaten die HR aflevert, worden namelijk meer en meer gemeten met dezelfde maten en gewichten als de andere organisatieprocessen.

Onze dienstverlening die klanten kan ondersteunen hun HR organisatie te verbeteren omvat:

  • Ontwikkelen van een effectieve en uitvoerbare HR-strategie
  • Doorlichting en herontwerp van het HR-dienstverleningsmodel
  • Doorvoeren van een maturiteitscan van de HR-processen en re-engineering
  • Introductie van HR-scorecards om HR’s bijdrage aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen op te volgen
  • Aanleveren van een HR Business case

Talent Management

Talent is een schaars product aan het worden, en organisaties vechten een strijd uit om het beste talent binnen te krijgen. Zowel de private als de publieke sector profileren zichzelf op de arbeidsmarkt om de meest geschikte talenten te rekruteren. Een duidelijke talentstrategie is van uiterst belang om de juiste vaardigheden aan te trekken, het verschil in kennis, expertise en ervaring te overbruggen dat ontstaat door medewerkers die met pensioen gaan en om ervoor te zorgen dat de carrières aantrekkelijk zijn om de meest geschikte talenten te kunnen behouden.

Ondersteund door Deloitte’s Talent Management referentiekader kunnen we een geïntegreerde benadering aanbieden om het potentieel en de prestaties van mensen te verhogen:

  • Talent Strategie - Talent Strategieën refereren naar activiteiten, processen en infrastructuur gerelateerd aan de ontwikkeling, beloning en controle van de prestaties van werknemers. 
  • Talent Quick Scan – Binnen de periode van een paar weken wordt een beoordeling gemaakt van waar uw organisatie staat in termen van talent management mogelijkheden.
  • Critical Workforce Segmentation – Het vertalen van organisatiedoelen in talent benodigdheden en het isoleren van kritische rollen voor het bereiken van succes. 
  • Strategic Workforce Planning – Strategic Workforce Planning betekent het analyseren en voorspellen van het talent dat een organisatie nodig heft om de organisatiestrategie uit te voeren, liever proactief dan reactief.
  • Leadership Development – Werken met het leidinggevende team om er zeker van te zijn dat het team steeds op consistente en zichtbare wijze de verplichtingen nakomt om de organisatie te leiden.