Article

Het afstemmen van het rekeningstelsel van gemeente en OCMW

BBC 2020

In juni 2018 hebben uitgeverij Vanden Broele en Deloitte samen twee studienamiddagen georganiseerd met als onderwerp “Het opstellen en afstemmen van een nieuw rekeningstelsel voor gemeente en OCMW”.

Deze namiddagen gingen door in de kantoren van Deloitte in Zaventem en Gent en werden bijgewoond door meer dan 100 geïnteresseerden. De grote opkomst maakt duidelijk dat dit onderwerp hoog op de agenda staat bij de financiële diensten.

Lokale besturen staan voor aanzienlijke uitdagingen

Het Decreet Lokaal Bestuur legt de krijtlijnen voor de integratie tussen gemeente en OCMW vast. Deze integratie-oefening moet op verschillende vlakken worden uitgevoerd, gaande van het organisatorische niveau tot op het operationele en logistieke niveau. De financiële diensten van de gemeente en het OCMW worden samengevoegd om als eengemaakte dienst het lokale bestuur te bedienen.

De BBC2020-regelgeving schetst daarbij het vernieuwde raamwerk waarbinnen het onderscheid tussen de twee rechtspersonen naar de achtergrond verschuift. Met het oog op een succesvolle integratie van de financiële diensten is het van belang om het rekeningstelsel van gemeente en OCMW op elkaar af te stemmen en om te komen tot een eengemaakt rekeningstelsel dat voor beide rechtspersonen wordt toegepast.

Noodzaak tot een degelijke oefening

De eerste BBC-legislatuur loopt op haar einde en vele besturen geven aan dat het huidige rekeningstelsel dat bij de opstart van BBC werd opgebouwd intussen niet meer volledig voldoet. Vele besturen zijn gestart met een basis-rekeningstelsel dat vervolgens over de jaren heen werd uitgebreid waar nodig. Vaak werd echter onvoldoende de link gelegd tussen wat de informatiebehoefte is die verschillende stakeholders in de organisatie hebben en de boekhoudkundige registraties die daarvoor moeten gebeuren.

De wettelijke rapporten kunnen makkelijk aangeleverd worden, maar de managementrapportering levert vaak moeilijkheden op. Het zal dan ook niet verbazen dat we het uitwerken van een nieuw rekeningstelsel niet zien als een mechanische, eenvoudige oefening maar vinden dat de besturen deze opportuniteit moeten grijpen om het rekeningstelsel af te stemmen op de financiële informatiebehoefte van de gemeente en OCMW.

Verder lezen?

Het artikel in bijlage behandelt de uitdagingen waar u als bestuur mee te maken zal hebben en reikt u een stappenplan aan naar dat ééngemaakt rekeningstelsel.

Did you find this useful?