Article

Familiebedrijven kiezen voor professionele aanpak van finance

Artikel gepubliceerd in CFO Magazine Nr 207 (Mei 2018)

De professionalisering van finance is niet enkel bij beursgenoteerde bedrijven aan de orde. Familie- en private ondernemingen hebben even goed nood aan een stevig onderbouwd financieel beleid. Naast de klassieke financiële uitdagingen is daarbij speciale aandacht voor onder meer fusies en acquisities, tax en estate management. Het zorgt bij een familie- of privaat bedrijf voor een andere invulling van de rol van de CFO.

Wanneer een familieonderneming groeit, dan lijkt het niet meer dan logisch dat het finance team gelijke tred houdt. In de beginfase van een bedrijf is finance vooral op accounting gericht. Finance staat in voor de registratie van de financiële transacties, beheert de assets en het werkkapitaal, voorziet in de nodige rapporten en optimaliseert waar mogelijk de belastingen. Naarmate de onderneming groeit en aan maturiteit wint, verandert de rol van finance. Op dat moment ontstaat er meer nood aan inzicht in de drijfveren van de business. Het is de taak van finance om aan de business tijdig de juiste informatie te bieden. Finance beheert en stuurt het beleid aan de hand van key performance indicators en slaagt er zo in de risico’s en opportuniteiten correct in te schatten.

Tom Van Cauwenberge, Mathieu Ex, Michiel van den Nieuwenhuijzen en Glenn Verstraelen lichten dit onderwerp verder toe in een artikel verschenen in editie 207 van CFO Magazine.

Familiebedrijven kiezen voor professionele aanpak van finance

Deloitte Private

Deloitte Private treedt op als trusted advisor voor heel wat succesvolle Belgische familiebedrijven en ondernemers, met maatwerkoplossingen die steunen op een brede waaier aan expertise en ervaring.

Deloitte Private

Klik voor meer info

CFO Magazine

De missie van CFO Magazine bestaat uit de creatie en de overdracht van praktijkgerichte content naar en onder CFO's en finance professionals te faciliteren, zodat deze met meer kennis, knowhow en inspiratie hun professionele opdrachten kunnen vervullen.

CFO Magazine

Naar de website
Did you find this useful?