Services

Effectief beheer van de continuïteit voor de publieke sector

De diensten van onze overheidsinstellingen spelen een centrale rol in het functioneren van onze maatschappij. Burgers en bedrijven zijn beide afhankelijk van deze diensten.

Wat als ...

Als publieke instellingen er niet in slagen om deze dienstverlening te garanderen dan zal dit niet alleen gevolgen hebben voor de betrokken instelling en zijn medewerkers, maar heeft dit mogelijk eveneens vergaande gevolgen voor burgers en bedrijven. Sommige overheidsinstellingen dienen zelfs als kritieke infrastructuren beschouwd te worden, gezien hun impact op een heel land of regio.

Alle publieke instellingen zijn afhankelijk van middelen zoals mensen, gebouwen, voorraden of informatietechnologie om hun missie te vervullen. Maar deze middelen zijn kwetsbaar voor bedreigingen zoals technologische problemen, natuurrampen, pandemieën of het wegvallen van vitale bevoorrading. Derhalve is het noodzakelijk dat overheidsinstellingen de nodige stappen ondernemen om dergelijke, potentieel rampzalige, situaties te voorkomen en hun eventuele impact te beperken: ze hebben nood aan een doeltreffend continuïteitsbeheer of “Business Continuity Management” (BCM).

Deloitte's BCM diensten

Deloitte heeft al verscheidene publieke instellingen, zowel in Europa als in België, bijgestaan in het verbeteren van hun maatregelen voor het verzekeren van de continuïteit. We hebben een raamwerk ontwikkeld dat de unieke combinatie aanbiedt van business- en technologische aspecten, door middel van een op risico gebaseerde, modulaire en lange termijn methodologie. Dankzij de vergaande ervaring van ons BCM team in de publieke sector hebben we een gedegen inzicht in de bedreigingen voor en kwetsbaarheden van overheidsinstellingen. Daarenboven zijn we zeer bedreven in het toepassen van internationale standaarden zoals BS 25999 en de nodige Belgische en Europese wettelijke of reglementaire vereisten.

Deloitte kan haar klanten bijstaan bij het evalueren van bestaande processen en het opstellen van een blauwdruk voor pragmatische verbeteringen of assistentie verlenen bij het uittekenen van nieuwe BCM processen en plannen. In beide scenario’s zal onze aanpak leiden tot kosteffectieve beslissingen die de toekomst en lange termijn continuïteit van de klant veiligstellen.

Business continuity for the public sector

Government organisations provide services that are key to the proper functioning of our society. Both citizens and companies depend on the services provided by those government institutions. A failure of such an institution to deliver its services will not only impact the government and its employees, but may also seriously impact these citizens and companies.

Business continuity for the public sector

Read more

Une gestion efficace de la continuité dans le secteur public

Deloitte assiste ses clients dans l’évaluation de processus existants et l’ébauche d’amélioration de ces processus ainsi que dans l’élaboration de nouveaux processus en soutien à la gestion de la continuité des services.

Une gestion efficace de la continuité dans le secteur public

En savoir plus?

Get in Touch

Johan Van Grieken

Johan Van Grieken

Partner, Risk Advisory

I am Partner in Deloitte Risk Advisory, leading our Technology & Digital Risk team in Belgium. I focus on helping clients (1) to Successfully perform their digital transformation, (2) to Optimise the ... More

Koen Magnus

Koen Magnus

Partner, Risk Advisory

Koen is a Risk Advisory Partner and Deloitte Belgium’s sector leader for Defence, Security & Justice. As leading Partner for Crisis & Resilience services in Belgium, Koen helps national and internatio... More