Solutions

Interne audit in de publieke sector

Interne audit als basis voor deugdelijk bestuur

Interne audit kan een organisatie helpen om haar strategische doelstellingen te bereiken door het opzetten van een systematische aanpak voor het evalueren en verbeteren van de effectiviteit van controle en governance. Het opstarten van een interne auditdepartement gaat gepaard met vele uitdagingen. Hierbij dient men verschillende vragen te stellen, bv.: wat zijn de doelstellingen van de interne auditfunctie? Wie rapporteert aan wie? Wie zetelt in het auditcomité? Hoe moet men die functie organiseren (insourcing, co-sourcing of outsourcing)? Welke zijn de voor- en nadelen van elke werkwijze? Welke relatie dient het interne auditdepartement te hebben met het management en het auditcomité? Hoe stellen we een auditplan op? We hebben reeds veel organisaties in deze vragen geadviseerd en kunnen onze uitgebreide ervaringen met u delen.

Uw uitdaging en onze oplossing

Bent u ook op zoek naar een vernieuwende kijk op interne audit zodat deze een grotere bijdrage levert aan uw doelstellingen? Of wilt u een meer gespecialiseerde ondersteuning van uw compliance departement? 

Deze vragen zijn samen met betrouwbare en tijdige business rapportering op directieniveau belangrijker dan ooit. Uit deze rapporten over financiële controles, operationele audits, ecologische impactanalyses, informaticastandaarden, (verkoop van) activa, klachtenafhandeling en honderden andere zeer gespecialiseerde processen kunnen immers relevante risico’s geïdentificeerd worden. Een goed beheer van deze risico’s die tevens rekening houdt met de bijbehorende opportuniteiten kan immers de waarde en efficiëntie van deze processen sterk ten goede komen.

Een interne auditdepartement kan enerzijds de blootstelling aan deze risico’s beter in kaart brengen en verlagen en anderzijds de opportuniteiten voor de organisatie ontdekken. Lees meer over hoe Deloitte hierin de partner kan zijn voor uw organisatie

Download de brochure