Solutions

Risicomanagement in de publieke sector

Risicobeheer: Een essentieel onderdeel van deugdelijk bestuur

Kennen uw werknemers de risico’s waarmee de organisatie wordt geconfronteerd? Wordt deze kennis gerapporteerd naar de directie en gebruikt de directie die kennis bij het nemen van beslissingen? We zien veel voorbeelden van organisaties die voor verrassingen komen te staan omdat ze een basiskennis missen van cruciale risico’s. Risicobeheer wordt stilaan een belangrijk aspect van deugdelijk bestuur. Maar hoe gaan we met risicobeheer om op een pragmatische manier?

Belanghebbenden zijn steeds meer vragende partij opdat de directie risico’s neemt op een intelligente manier en dat deze risico’s opgevolgd en beheerd worden. Een sterk risicobeheer stelt bedrijven in staat om betere beslissingen te nemen om hun huidige activa te beschermen en waarde toe te voegen in de toekomst. Om een pragmatische oplossing te kunnen voorstellen heeft Deloitte onderzoek gedaan waarom organisaties falen of excelleren in hun risicobeheer. Deze kennis werd gebundeld in negen principes die de kern vormen van de Deloitte risico-intelligentie methodologie.

Deloitte's risico-intelligente programma methodologie

Een risico methodologie voorziet een raamwerk ter ondersteuning van het beslissen welke opportuniteiten na te streven en welke obstakels te vermijden, wat u in staat stelt om de focus te leggen op die domeinen die uw organisatie de grootste baten opleveren.

De Deloitte methodologie voorziet de implementatie van risicobeheer op drie niveaus binnen uw organisatie: de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en de operationele departementen. Deze drie niveaus van de organisatie moeten betroken worden om risico’s effectief en efficiënt te beheren en om de meerwaarde te kunnen verzilveren. Dit betekent dat een gemeenschappelijke infrastructuur, ondersteunende technologieën en procedures geïntegreerd moeten worden in de verschillende departementen en functies over de hele organisatie om silo-risicobeheer te vermijden (waarbij elk departement zijn risico’s beheert op zijn eigen manier).

Dit betekent synchronisatie – coördinatie over institutionele grenzen; harmonisatie – ervoor zorgen dat alle medewerkers dezelfde taal spreken en risico definiëren op dezelfde manier; en rationalisatie – eliminatie van dubbele inspanningen. Download onze brochure en lees meer over hoe Deloitte dit op een gestructureerde manier aanpakt via de risico intelligentie programma methodologie.

Download hier de brochure