Webinars

6% btw op afbraak en heropbouw in België: de nieuwe wetgeving vanaf 2021

Belgium Tax Dbriefs

De federale regering kondigde in haar regeringsverklaring aan dat zij het verlaagd btw-tarief van 6% voor de sloop en wederopbouw van woningen zou uitbreiden tot het hele Belgische grondgebied. De regering heeft woord gehouden en de nieuwe wetgeving recent goedgekeurd. Deze nieuwe regels gaan in op 1 januari 2021 en komen bovenop het bestaande 6%-tarief dat reeds bestaat in de 32 steden.

4 december 2020 | 13:00 - 14:00

De tijdelijke maatregel is niet alleen van toepassing op bouw van nieuwe woningen na afbraak van bestaande panden, maar ook op de verkoop van een woning die door een promotor/ontwikkelaar werd opgericht nadat hij de oude panden heeft afgebroken. Het nieuwe verlaagd btw-tarief is wel aan belangrijke voorwaarden onderworpen in het bijzonder om het sociale karakter ervan te garanderen. 

Tijdens deze webinar zullen de volgende topics alvast aan bod komen: 

  • bespreking van de voorwaarden om een nieuwe woning te bouwen of te verkopen (bv. 200m², capaciteit van de koper ...);
  • kunnen woningen die door de koper/klant worden verhuurd, worden heropgebouwd met toepassing van het 6%-tarief? 
  • in welke mate kan het 6% btw-tarief worden toegepast op projecten die gestart zijn vóór 2021 en wat zijn de formaliteiten die vervuld moeten worden? 
  • kan je als ontwikkelaar/promotor in 2022 een voorschotfactuur uitreiken voor projecten die na 2022 worden opgeleverd? En wat is de impact van de 'Wet Breyne'? 
  • als de projectontwikkelaar de woning verkoopt met toepassing van het 6%-tarief, is de grondprijs dan ook onderworpen aan het verlaagde tarief of zijn er registratierechten verschuldigd?
  • met welke formaliteiten moet er rekening worden gehouden?
  • Het webinar is interessant voor alle partijen die betrokken zijn bij de projectontwikkeling, niet alleen projectontwikkelaars en aannemers, maar ook makelaars, notarissen ...

De sprekers nodigen u alvast uit om uw vragen nu al te delen met hen!