Webinars

Aftrek voor octrooi-inkomsten / innovatie-inkomsten: einde van de overgangsperiode op 1 juli 2021!

Belgium Tax Dbriefs

Met ingang van 1 juli 2021 zal het niet langer mogelijk zijn de aftrekregeling voor octrooi-inkomsten toe te passen. De overgangsperiode, die op 1 juli 2016 van start is gegaan, eindigt uiterlijk op 30 juni 2021. Tijdens deze overgangsperiode hebben belastingplichtigen de mogelijkheid om - onder bepaalde voorwaarden – ofwel de aftrek voor octrooi-inkomsten ("AOI") of de aftrek voor innovatie-inkomsten ("AII") toe te passen op inkomsten uit octrooien die tijdens deze periode zijn verkregen.

2 april 2021 | 11:00 - 12:30

In deze overgangscontext zullen wij de specifieke kenmerken van beide regimes vergelijken en de voornaamste mogelijkheden en aandachtspunten belichten die vóór het einde van deze naderende overgangsperiode in aanmerking moeten worden genomen. 

Een nieuwe regeling betekent ook nieuwe verplichtingen, en daarom zullen wij de (nieuwe) “tracking and tracing” verplichtingen beschrijven alsook de “Nexus ratio” toelichten. 

Daarnaast zal worden nagegaan of het - in sommige gevallen - wenselijk is de AOI tot 1 juli 2021 toe te passen met het oog op de optimalisering van de AII na die datum. 

De presentatie zal tevens case studies omvatten alsmede een overzicht geven van de trends in de rulingpraktijk omtrent octrooi en innovatie-inkomsten. 

Sprekers:

  • Guy Giroulle, Lid van het College van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken 
  • Wim Eynatten, Partner Global Business Tax, Deloitte Belgium