Webinars

Thuiswerk in een België-Nederland context - een nieuwe realiteit?

Belgium Tax Dbriefs

24 november 2020 | 11:30 - 12:30

De COVID-19 pandemie heeft thuiswerken in een stroomversnelling gebracht. In een grensoverschrijdende context kan intensief thuiswerken belangrijke (para) fiscale gevolgen hebben. De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk in te perken. Zo werd er een COVID-19 Belgisch-Nederlands belastingakkoord voor grensarbeiders gesloten en de sociale zekerheidsautoriteiten van onder andere Nederland en België hanteren een tolerantiebeleid.

In dit kader hebben de Deloitte Global Employer Services teams van België en Nederland de krachten gebundeld en organiseren we een België-Nederland Webinar waarbij we jullie graag verder informeren over de Belgische en Nederlandse belasting- en sociale zekerheidspositie van de grensarbeider onder de speciale Covid-19 regelingen en maatregelen. 

Het ziet er evenwel naar uit dat we evolueren naar een nieuwe realiteit waarin thuiswerken een belangrijke plaats zal blijven innemen. Wat gebeurt er nu wanneer de bovenstaande tijdelijke maatregelen niet meer van toepassing zullen zijn? 

Veel bedrijven (her)bekijken momenteel hun thuiswerkbeleid, waarin thuiswerk in een België-Nederland context zeker ook relevant zal zijn voor veel bedrijven. Bovenstaande en andere praktijkpunten zullen eveneens tijdens het Webinar aan bod komen.

Sprekers

  • Koen Beckers, Partner, Global Employer Services, Deloitte België
  • Uschi Van Doren, Senior Manager, Global Employer Services, Deloitte België
  • Valérie Ramaekers, Senior Manager, Global Employer Services, Deloitte Nederland

Inschrijven doet u hier

Registreren