Webinars

Doeltreffend beheer van contracten in een snel veranderende wereld

Deloitte Academy

23 juni 2022 | 11:00 – 12:00

Waarom deelnemen?
Toen de COVID-19 pandemie uitbrak, werd de business case voor actief contractbeheer duidelijker dan ooit.

Ondernemingen moesten op heel korte termijn in kaart brengen of zij, hun klanten of hun leveranciers konden ontsnappen aan contractuele verplichtingen. Wie aan actief contractbeheer deed, had onmiddellijk inzicht in de lopende contractuele verplichtingen en kon snel de nodige stappen nemen.

Tijdens dit webinar bespreken we de waarde van actief contractbeheer na ondertekening van het contract. Het is immers op dat ogenblik dat echt waarde kan worden gecreëerd, of verloren. Door actief contractbeheer na ondertekening kan de waarde van contracten ten volle worden gerealiseerd en kunnen contracten worden ingezet als een strategisch actief van de onderneming, en niet louter als een juridisch document.

Wat we zullen bespreken:

  • Waarom het beheer van contractuele verbintenissen na ondertekening cruciaal is in de levenscyclus van een contract
  • Hoe waarde kan worden gecreëerd door actief contractbeheer (na de ondertekening van het contract)
  • Hoe dit in de praktijk om te zetten

Sprekers: 

  • Jan Roggen | Director | Legal Managed Services | Deloitte Legal
  • Jasmijn Verraes | Director | Contract Lifecycle Management Deloitte Legal
  • Steven Debrauwere | Managing Director | Contractify

Registreer voor het webinar

Klik hier