Корпоративно управление, Риск и Нормативно съответствие