За нас

Кодекс на поведение на Делойт Централна Европа

Ангажиментите на Делойт за качество и почтеност са в основата на всичко, което правим ежедневсно, тъй като стремежът ни е да оставим значим отпечатък за клиентите, нашите служители и обществото.

За кодекса

Кодексът за поведение на Делойт Централна Европа предоставя етичната рамка, на която ние като служители на фирмата основаваме своите решения. Той се основава на глобалните принципи на бизнес поведение и споделени ценности на мрежата от фирми на Делойт.

Той е създаден, за да покаже нашите споделелени ценности и етични правила, но не е всеобхватен. Съдържа общи насоки за очакванията на фирмата, ситуации, които може да изискват особено внимание и налични канали за комуникация.

Понякога се налага да се сблъскаме с трудни ситуации на работа, които да бъдат в противоречие с нашите ценности. В такива ситуации да решим какво да правим може да бъде трудно. Независимо дали става въпрос за работа с клиент, колега или ръководител на даден екип – ако нещо не изглежда наред, то вероятно не е. Право, а също и лична отговорност на всеки от нас е да потърси съвет по въпроси, засягащи всяка етична дилема.

В тези случаи платформата на Делойт Speak Up предлага поверителна алтернатива. Тя представлява уебсайт, на който служителите могат поверително да се консултира по въпроси или да докладват за наблюдавано неправомерно поведение. Когато се налага действие, случаят се ескалира до нашия екип по етика на ниво Централна Европа, който наблюдава вътрешните разследвания и предприема всички разумни стъпки, за да гарантира запазването на поверителността.

Кодекс на поведение на Делойт Централна Европа
Полезна ли Ви беше тази информация?