За нас

Кодекс на поведение на Делойт Централна Европа

Ангажиментите на Делойт за качество и почтеност са в основата на всичко, което правим ежедневсно, тъй като стремежът ни е да оставим значим отпечатък за клиентите, нашите служители и обществото.

За кодекса

Кодексът за поведение на Делойт Централна Европа предоставя етичната рамка, на която ние като служители на фирмата основаваме своите решения. Той се основава на глобалните принципи на бизнес поведение и споделени ценности на мрежата от фирми на Делойт.

Той е създаден, за да покаже нашите споделелени ценности и етични правила, но не е всеобхватен. Съдържа общи насоки за очакванията на фирмата, ситуации, които може да изискват особено внимание и налични канали за комуникация.

Кодекс на поведение на Делойт Централна Европа
Полезна ли Ви беше тази информация?