Акценти

Делойт Централна Европа: Доклад за въздействието 2019

Приемане на предизвикателството

В Делойт искаме да окажем положително въздействие върху много аспекти на света, които всички споделяме, включително върху нашите клиенти и техните клиенти, върху общностите, в които живеем и работим, върху здравето и благополучието на нашите служители и техните семейства и перспективите на бъдещите поколения.

Какво представлява докладът ни за въздействие?

Вярваме, че най-вярната мярка за това кои сме и зад какво заставаме, не е глобалният мащаб, в който оперираме, или услугите, които предлагаме. Вместо това става въпрос за нашата споделена цел- да оставим значим отпечатък за обществото.

Докладът за въздействието на Делойт Централна Европа предоставя на всички заинтересовани страни цялостна и балансирана картина на въздействието, което оказваме, на нашите целенасочени бизнес дейности и действията, които предприемаме в стремежа си да станем безспорен регионален лидер в професионалните си услуги.

Докладът е разделен на три основни части, всяка от които подплатена с примери на най-важните инициативи успехи, които сме постигнали през годината: 

  • Постигане на целите на нашите клиенти
  • Развитие на служителите ни
  • Влияние върху живота около нас

 

 

Научете повече и прочетете целия доклад

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?