Акценти

Жените - лидери и вдъхновители на бизнеса

Ренета Петкова – съдружник, Делойт Лигъл и учредител на дамския SheXO клуб на Делойт

Ренета Петкова ръководи правната практика на Делойт в България и отговаря за развитието на талантите в Делойт България, Делойт Лигъл на ниво Централна Европа и правната и данъчната практика на Делойт в Южна Европа. Тя има над 30 години професионален опит, като специализира в банковата и финансовата сфера. Призната като водещ юрист от най-реномираните правни директории Legal 500, Chambers и International Financial Law Review, Ренета управлява широк спектър от банкови и корпоративни трансакции по сливане и придобиване за местни и международни клиенти. В допълнение, Рени е учредител и ръководи дамския SheXO клуб на Делойт в България - фокусиран върху изграждането на лидерски компетенции и разширяване на професионалните мрежи за жени в бизнеса.

1. Какво Ви вдъхнови да поемете по този кариерен път? Имахте ли ментори, които да Ви дават насоки по пътя?

Моето вдъхновение обикновено идва от моя екип, от моите колеги. Екипите, които съм ръководил през всичките години на професионалната си кариера, са добре познати на пазара като истински отбори. Подкрепяме се взаимно и ни е приятно да работим заедно. Изпитвам голямо удовлетворение, когато виждам как юристите в екипа подобряват професионалните си умения и постигат доста впечатляващи резултати.

Ако трябва да посоча една вдъхновителка от моите ранни години, това определено е Анастасия Димитрова - всеотдайна духовна будителка, която основава първото българско светско девическо училище в родния ми град Плевен. Нейните ученички показват обичта си към нея с уважителното обръщение „наставница“, което всяка жена би носила с гордост. Тя е една истинска вдъхновителка, положила началото на равните възможности за образователно развитие на жените.

2. Кой беше най -добрият кариерен съвет, който получихте?

Една от основните причини да бъда успешна е, че никога не съм отказвала да помогна, когато мога. Научих това от моите шефове, които бяха моят модел за подражание в първите години на професионалната ми кариера. И аз също предавам този съвет на моите колеги.
Следвам и вдъхновяващата максима на майка Тереза: „В този живот ние не можем да извършим велики неща. Можем да направим само малки неща с голяма любов".

3. С кое постижение в живота си се гордеете най-много и защо?

Това, което ме кара да се гордея, е фактът, че моята отдаденост към развитието на екипа оказа трайно въздействие и допринесе за успеха на правната практика на Делойт. Беше предизвикателно преживяване да ръководя, планирам, мотивирам и развивам Делойт Лигъл, който вече е призната на пазара като основен конкурент на международните правни кантори. Благодарността на екипа за усилията ми определено ми дава усещане за цел и удовлетвореност!
 

Полезна ли Ви беше тази информация?