Акценти

Перспективи за сливания и придобивания в Централна и Източна Европа

Сцената се подготвя за активна среда за сключване на сделки

За проучването:

Като използваме успеха на нашето проучване за проблемните кредити, което дава представа за пазарите на необслужваните кредити в 12 страни в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и балтийските страни, решихме да въведем ново проучване на динамиката на застрахователните сливания и придобивания със същия географски обхват, който включва България, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Словения, Хърватия, Сърбия, както и Естония, Литва и Латвия.

Последните резултати на застрахователната индустрия в ЦИЕ са успокоителни. Средното проникване (записаните премии спрямо БВП) остава стабилно през последните три години, като в същото време нараства броят на платените застрахователни претенции. Тази положителна динамика е подкрепена от стабилния икономически растеж, съпроводен от подобряване на условията на пазара на труда в региона.

Освен въвеждането на иновации в застрахователната индустрия, друга дългоочаквана тенденция е консолидацията застрахователните пазари. Тя се дължи на от една страна на стратегии за излизане на застрахователните компании от дейности, които не са част от основния им бизнес, а от друга – на стратегии за растеж чрез придобиване с цел препозициониране на бизнеса и оптимизиране на икономиите от мащаба.

Ключови резултати от проучването:

  • През 2017 г. средните брутни записани премии  се увеличават с 12.1% в региона на годишна база. Всички страни демонстрират стабилен ръст, но този висок темп на растеж се дължи най-вече на значителното нарастване на полския пазар.
  • Средното ниво на проникване на брутните записани премии остава стабилно - около 2.5% през последните три години в изследваните дванадесет държави. В допълнение, брутните записани премии на глава от населението се увеличават до средно 360 евро.
  • Платените застрахователни претенции са нараснали с 17.0% в региона на ЦИЕ през 2017 г., главно поради нарастващия обем на изплатени искове в Полша.
  • Общото застраховане се радва на по-висок растеж от животозастраховането - 15.6% в сравние с 6.5% година след година.
  • Както пазарите на животозастраховане, така и на общо застраховане могат да се считат за конкурентни. Обикновено на пазарите на всяка страна от 3 до 5 застрахователни дружества са водещи и, тъй като някои големи международни застрахователни групи притежават по няколко застрахователни компании на един и същ пазар, концентрацията на пазарите може да бъде по-висока.
  • Десетте водещи застрахователни групи в региона на ЦИЕ покриват около 67.8% от общите брутни записани застрахователни премии. Типичната група на топ 10 застрахователни компании е представена в 4-5 страни от Централна и Източна Европа в сектора на животозастраховането, като те притежават общо 879 млн. евро от брутните записани премии. При общото застраховане 10-те водещи застрахователни групи покриват около 67.8% от записаните застрахователни премии в сектора. Те обикновено присъстват в 5-6 страни и имат средна брутна записана премия от 1516 млн. евро.
  •  Най-активните пазари в региона между 2015 г. и края на 2018 г. (по брой извършени сливания и придобивания) са Полша (12 трансакции), Чешката република (7), Унгария (5), Румъния (5) и Словакия (4).
  • Най – активни купувачи в региона са Vienna Insurance Group с 8 сделки, следвана от Fairfax Financial Holdings - с 6 в периода 2015 - 2018 г.
  • Най - активни продавачи в региона са AIG с 6 продажби, следвани от Munich RE – с 3.

„В резултат на големия брой застрахователни компании, опериращи на местните пазари и същото време, когато многонационалните групи позиционират своето присъствие в региона в затягащата се регулаторна среда, очакваме увеличаване на броя на сделките за сливания и придобивания през следващите години.”

Balázs Mérth, Партньор, Регионален лидер в областта на застрахователната индустрия, Финансови консултации.

Полезна ли Ви беше тази информация?