Client Stories: Post-COVID19 Point of View

Новини

Клиентски истории: Гледна точка след COVID19

Пандемията COVID-19 доведе до драматична промяна за много бизнеси. Промените на начина на работа, управлението на екипите и бизнес процесите трябваше да се случат за броени дни. Как те засегнаха по-специално организациите на глобалните бизнес услуги?

За да разберем това, ангажирахме нашата общност на глобалните бизнес услуги в Централна Европа и се обърнахме към нашите клиенти. Проведохме интервюта с лидери и мениджъри в Централна Европа и обсъдихме за предизвикателствата, пред които са изправени, и промените, които предвиждат за своите хора и организации в бъдеще.

Предлагаме ви уникален преглед на нашите разговори, обобщен в пет основни области, които заслужават вашето внимание:

  • Комуникация и непрекъснатост на бизнеса
  • Работно място на бъдещето
  • Технологии и автоматизация
  • Управление на работната сила
  • Набиране на кадри и обучение
(съдържанието е достъпно само на английски език)
Полезна ли Ви беше тази информация?