Акценти

Корпоративна социална отговорност

В Делойт ангажимента към социалната отговорност е неделима част от дейността на фирмата. Именно заради това ние активно подкрепяме множество благотворителни дейности и обществено значими каузи в България.

 

 

Като част от фирмената ни визия да бъдем пример за най-висок стандарт на професионализъм Делойт по света има дългосрочен ангажимент към корпоративната отговорност, към предоставянето на качествени и надеждни услуги на бизнеса, общностите и правителствата по цял свят.

В Делойт ангажимента към социалната отговорност е неделима част от дейността на фирмата. Именно заради това ние активно подкрепяме множество благотворителни дейности и обществено значими каузи в България.

През годините нашите проекти в България в тази посока са системни и разнообразни.

Нашата стратегия за Корпоративна социална отговорност (КСО) се фокусира върху възможностите за инвестиции в обществото, където нашият принос да доведе до реална промяна. Нашите Съдружници и служители демонстрират своята солидарност към множеството каузи с отдаденост и последователност.

КСО проектите на Делойт България, които подкрепяме и отстояваме обхващат следните области:

  • Подкрепа на деца в неравностойно положение
  • Подкрепа на училища и млади таланти
  • Подкрепа за българското изкуство
  • Подкрепа за социално отговорни компании
  • Участие в доброволчески дейности

 

 

 

 

Полезна ли Ви беше тази информация?