Новини

Делойт България и фондация „За Нашите Деца“ обединени в мисията за щастливо детство в семейство

И тази година, въпреки пандемичната обстановка, Делойт България отново е сред партньорите на фондация „За Нашите Деца“, които помагат да има повече детски усмивки. Този път Делойт направи дарение от 5000 лв. в подкрепа на проекта на фондацията "Детска къща". 

От създаването си през 2012 г. в Детска къща получават грижа 57 деца, 7 от които се завръщат в родните си семейства, 38 са осиновени, а 6  растат с любовта и грижата на приемните си родители. Средствата  ще помогнат в осигуряването на най-добрите грижи за децата в семейния дом и за подготовката и извеждането на всяко от тях в семейна среда – биологично, осиновително или приемно семейство, като гарантира приемственост, предвидимост и  сигурност в процеса, както за детето, така и за семейството.

Партньорството ни с фондация „За Нашите Деца“ е дългосрочно. Освен с дарението за Детска къща,  през миналата година, служителите на компанията ни се включиха с лични средства в помощ на каузите на фондацията. Благодарение на тях и на други съмишленици на фондацията, беше оборудвана и обновена сензорната зала в Комплекса за ранно детско развитие в София, в която деца с трудности в развитието си правят своите малки стъпки по пътя на израстването си. 

„За Делойт устойчивостта и отговорността към служителите, партньорите и цялото обществото винаги са били част от ежедневната ни дейност. Стратегията ни за корпоративна социална отговорност се фокусира върху възможностите за инвестиции в обществото, където нашият принос да доведе до реална промяна. Именно затова се радваме, че имаме възможността да подкрепим проекта „Детска къща“ и да дадем възможност на повече деца да получат грижа и семейна среда, каквато е нужна за тяхното израстване и за осигуряване на по-доброто им бъдеще. “ – коментира Силвия Пенева – управляващ съдружник на Делойт България.

Полезна ли Ви беше тази информация?