2018 global blockchain survey with a pintch of CEE insight

Акценти

Навлиза ли блокчейн технологията в ЦИЕ?

Глобално блокчейн проучване на Делойт за 2018 с акценти от региона на Централна и Източна Европа.

Глобално проучване на Делойт, проведено сред повече от 1000 глобални ръководители ангажирани с блокчейн - от седем държави и девет индустрии - е индикатор за това как се развива блокчейн технологията. Прибавяйки няколко допълнителни нюанса към изводите от глобалното проучване, Делойт също така проведе непредставително изследване в 10 държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), включително и България.

Макар и още да не е съвсем готов за централно място в праймтайма, с всеки изминал ден блокчейн се приближава до момента на своя решителен пробив. В САЩ и някои западноевропейски държави, инерцията се измества от фокус върху обучението и проучването на потенциала на технологията към идентифициране и изграждане на практически бизнес приложения. Глобалните ръководители с отлични познания в технологиите, които взеха участие в проучването, имат по-прагматични възгледи и изглежда, че са готови да направят някои важни стъпки през следващата година. Приемането на блокчейн все още е в начален етап в Централна и Източна Европа, както и в региона ЕМЕА, развивайки се с различна скорост в различните сектори. Като цяло обаче се наблюдава категоричното убеждение, че в дългосрочен план въздействието на блокчейн ще помогне за трансформирането на бизнеса.

Блокчейн днес

На глобално ниво наблюдаваме процес, в който блокчейн е в т.нар. точка на инфлексия с инерция, която се измества от „блокчейн туризъм“ и проучване на потенциала на технологията към създаване на приложения в бизнес практиката. Това важи най-вече за дигиталните компании в сравнение с традиционните компании, които все още работят над процеса на въвеждането на дигитални технологии в съществуващите бизнес операции и протоколи. В същото време, в глобален мащаб наблюдаваме тенденция, при която традиционните компании в момента отделят повече ресурси за блокчейн отколкото преди, в усилието си да постигнат по-голяма ефективност и да разработят нови бизнес модели и източници на приходи.

Въпреки интереса от страна на респондентите, които представляват традиционните компании към възможностите на блокчейн, близо 39 % от представителната извадка смятат, че блокчейн е преекспониран.  В Съединените щати този процент е по-висок: 44% в сравнение с 34% в проучването на Делойт от 2016. Сами по себе си тези цифри показват, че блокчейн се движи в грешната посока. Въпреки това тази промяна в отношението по-скоро отразява преориентиране към прагматична гледна точка сред привържениците на блокчейн технологията.

В региона на Централна и Източна Европа повече от половината от анкетираните смятат, че цялата блокчейн история е преекспонирана, но 45% от тях, също така считат, че тази технология изцяло ще промени тяхната индустрия, а компанията им ще загуби конкурентно предимство, ако не приемат използването на блокчейн технологията. Най-много представители на секторите – „Енергия и ресурси“ и „Технологии, медии и телекомуникации“ са определили като заплаха за техния бизнес пренебрегването на блокчейн технологията, 42% от респондентите от сектора на финансовите услуги споделят същото мнение.

Секторът на финансовите услуги беше една от първите индустрии, която проучи блокчейн и е глобално призната като индустрията с висок потенциал да бъде наистина повлияна от блокчейн технологията. Също така в нашето проучване повече от една трета (38%) от респондентите се идентифицират като работещи в сектора на финансовите услуги. След възстановяването от финансовата криза, банките трябва да се изправят пред предизвикателствата на иновациите, бързо променящите се нужди на потребителите и заплахите и възможностите, идващи от финтех компаниите. В съответствие с тези нови тенденции, блокчейн се превръща в гореща тема, но представителите на сектора на финансовите услуги също са склонни да смятат, че темата се преекспонира. По-голямата част от анкетираните считат, че новата технология ще бъде от съществено значение за финансовата индустрия, но тя няма драстично да преобрази целия пазар. Една четвърт от тях вече са участвали в обединения с други играчи, за да проучат възможностите при потенциални случаи на употреба на блокчейн.

Проучването в Централна и Източна Европа беше проведено онлайн между 12 октомври и 9 ноември 2018 г, обхващайки десет държави от ЦИЕ (България, Литва, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Словения, Сърбия, Хърватия, Чехия). Респондентите притежават разбиране по отношение на блокчейн технологията и са били запознати с инвестиционните планове за използване на блокчейн от техните организации.

Участниците в проучването са представители на шест индустрии, по-голямата част от тях представляват компаниите от сектора на Финансовите услуги (34%), Енергетика и ресурси (25%) и Потребителски стоки и услуги и производство (23%). Респондентите са основно изпълнителни директори и мениджъри, които са отговорни за вземането на решения  в областта на Финансите услуги (38%), Информационните технологии (ИТ) (24%), Стратегическо планиране (11%) или Иновации (10%).

Убеждения срещу действия

Блокчейн е многостранна технология, която може да записва финансови транзакции, да съхранява медицински документи или дори да следи потока на стоки, информация и плащания чрез веригата за доставки. В крайна сметка, това е по-скоро средство за създаване на бизнес модел, отколкото технология.

Това е ключът към разбирането на основната разликата в това как традиционните компании (носещи наследство) виждат блокчейна в сравнение с техните колеги от дигиталните компании (нововъзникващите иноватори). За наследствените компании каквито са добре установените финансови институции и традиционни търговци на дребно, започваме да виждаме промяна в подхода към блокчейна – към развитие на по-разумни, прагматични промени в бизнес екосистемите.

На въпроса дали вярват, че блокчейнът е просто „база данни за пари” с ограничени възможности за прилагане извън сферата на финансовите услуги, само 18% от анкетираните в САЩ са съгласни с това твърдение срещу 61% от анкетираните във Франция и Обединеното кралство. В същото време в Централна и Източна Европа две трети от анкетираните смятат, че блокчейнът предлага много повече от това да осигури просто една нова технология за разплащания и ще има ефект върху няколко индустрии освен финансовия сектор.

Нашите данни от глобалното проучване показват, че значителен процент от „ранните потребители“ в бизнес общността (59%) вярват, че блокчейн технологията има потенциала да промени из основи и да революционизира техните индустрии и цялата икономика. Проблемът, казват респондентите, се състои в това, че въпреки  големия интерес и дискусиите относно обещанията от блокчейн технологията, на практика има много малко случаи на използване на тази технология, които да им послужат за засилване на техните убеждения.

Глобалните мениджъри все още се затрудняват да установят дали блокчейн технологията представлява фундаментална промяна за техния бизнес. Това ни помага да обясним и защо докато мнозинството (74%) от нашите респонденти отчитат, че техните организации виждат неоспорими причини от гледна точка на бизнеса за използването на блокчейн технологията, само 34% потвърждават, че компанията им е започнала внедряването им по някакъв начин.

В региона на Централна и Източна Европа почти две трети от участниците в проучването смятат, че блокчейн ще бъде от значение за техния бизнес, но само една трета отбелязват, че приемането на новата технология е от изключително значение или ще промени изцяло „правилата на играта“ за тяхната компания и се отнасят към нея с приоритет.

От гледна точка на индустрията повечето от представените сектори смятат, че блокчейнът е от значение, но не е стратегически въпрос за тях. Изключение е секторът на Технологии, медии, телекомуникации, чиито представители вярват, че технологията е важна за ускоряване на техния бизнес.

CEE Perspective

2018 Global Blockchain Survey

Към доклада (PDF)

Настояще срещу бъдеще състояние

Данните от глобалното проучване показват, че значителен процент от т.нар. „ранни потребители“ в бизнес общността (59%) вярват, че блокчейн технологията има потенциала да промени из основи и да революционизира техните индустрии и цялата икономика. Проблемът, казват респондентите, се състои в това, че въпреки  големия интерес и дискусиите относно обещанията от блокчейн технологията, на практика има много малко случаи на използване на тази технология, които да им послужат за засилване на техните убеждения.

76% от респондентите от Централна и Източна Европа споделят идеята, че блокчейн ще бъде приет като мейнстрийм технология, но само 27% от тях планират да заменят част или цялата система, която използват, с иновации, базирани на новата технология.

Повечето от участниците в проучването отбелязват, че все още не са започнали да инвестират в блокчейн технология, само една четвърт от анкетираните твърдят, че са направили инвестиции досега. Три четвърти от тези инвестиции са били в размер по-малък  от 200 хил. евро, но има респонденти, които заявяват, че са инвестирали повече от 2 млн. евро в тази област. Тези инвестиции се проявяват най-вече в секторите „Финансови услуги“ и „Технологии, медии и телекомуникации“, но също така и в сектора на „Потребителските стоки и производство” и „Енергия и ресурси“

Според участниците от Централна и Източна Европа, новите бизнес модели и новите източници на приходи са най-важните предимства на новата технология. По-голямата сигурност и по-ниският риск, също са посочени като съществени предимства от участниците в проучването. Само 4% от респондентите казват, че блокчейнът не предоставя повече преимущества в сравнение със съществуващите технологии. Почти 60% от анкетираните са на мнение, че блокчейн решенията са по-сигурни от традиционните решения.

Приложенията на блокчейн в Централна и Източна Европа са свързани предимно с записване на транзакции и разплащания, но съществуват и изградени прототипи за дигитална идентичност, базирана на блокчейн, както и употреба на блокчейн като инструмент за проследяване на веригите за доставки. Само 10% от съществуващите случаи на употреба са насочени към дигитална валута. Частните решения, базирани на блокчейн имат най-голяма популярност във всички представени сектори, но секторите „Финансови Услуги“ и „Технологии, медии и телекомуникации“, също са отворени за тези решения.

Блокчейн инвестициите, направени от компаниите в Централна и Източна Европа, са реализирани чрез консултантски възнаграждения или инвестиции в човешки ресурси за придобиване на знания и умения в блокчейн технологията. Част от компаниите разработват front и back-end решения, базирани на блокчейн технология, други компании създават текущи проекти за замяна на съществуващите системи.

Като се имат предвид планираните инвестиции за следващата календарна година в Централна и Източна Европа, тенденциите са подобни на тези от предходните години. Повече от половината от анкетираните не планират или не са решили да инвестират в блокчейн. Няколко от респондентите твърдят, че тяхната компания планира значително увеличение на разходите за блокчейн за следващата календарна година.

Почти 30% от респондентите от ЦИЕ заявиха, че са инвестирали поне 100 хил. евро в блокчейн технология през 2019 г., но съществуват и някои големи играчи, които възнамеряват да разпределят между 200 хил. евро и 2 млн. евро за този тип иновации. Прогнозите са, че нови играчи ще се появят в региона, които планират да започнат да проучват блокчейн технологията, но само с малки стъпки, влагайки по-малко от 100 хил. евро.

Секторите  „Технологии, медиите и телекомуникации“ и  „Енергия и ресурси“ ще имат най-голяма необходимост от човешки ресурс и консултанти с експертиза в областта на блокчейна. Тези сектори имат най-голям апетит да инвестират във всякакъв вид решения, базирани на блокчейн. Респондентите от публичния сектор в региона на ЦИЕ биха искали да инвестират само в наемането на външни експерти и не планират инвестиции в промяната на съществуващите системи.

Бариери срещу стимули

Ранните потребители на блокчейн, като например търговците на криптовалута, помогнаха блокчейн технологията да добие голяма популярност сред широката публика. Въпреки цялата тази подкрепа, остават значителен брой скептици, които смятат, че блокчейнът е преувеличена технология, която стои зад нестабилен и нерегулиран финансов пазар. В резултат на това се наблюдава определена „ умора от блокчейн технологиите“ особено сред тези, които изразяват мнение, че блокчейн потенциалът е преекспониран и неговите реални ползи остават скрити.

Що се отнася до външните групи, повечето от анкетираните в нашето проучване в ЦИЕ (41%) споделят, че няма външен фактор, оказал влияние върху тяхното решение за приемане на блокчейн. Другата част от участниците в проучването посочват своите клиенти (28%), партньори (27%), доставчици (21%) и пазарни анализатори (13%) като основни външни лица, повлияли върху процеса на вземане на решения относно блокчейн технологията.

На ниво индустрии в глобален мащаб, се създават консорциуми, насочени към съвместно използване на блокчейн технологии в избрани индустрии. В сектора на презастраховането консорциума B3i, включва 14 презастрахователи и създава решения, базирани на блокчейн за своите членове. Глобалният консорциум за финансови услуги R3, създава платформа, базирана на блокчейн. Няколко банки създадоха обща финансова платформа за международна търговия, базирана на блокчейн технологии. В Норвегия DNV GL премина към бизнес сертифициране, базирано на блокчейн. Във Франция консорциум от управители на активи стартира блокчейн платформа за разпределение на финансиране - Iznes.

В региона на Централна и Източна Европа почти две трети от анкетираните изразяват несигурност по отношение на потенциално сътрудничество с конкуренти, обединявайки се в консорциум, чиято роля ще насочена към разработване на услуги, базирани на блокчейн. 13% от анкетираните вече участват във формални групи, разработващи решения, базирани на блокчейн. Някои компании от сектора на Технологии, медиите и телекомуникациите в момента обмислят участие в подобно сътрудничество.

Въпреки активността, редица фактори влияят върху темповете на навлизане на блокчейн технологията на глобално ниво:

  • Въпросите, свързани с репутацията на криптовалутите, затрудняват инвестиционните решения свързани с блокчейн и предизвикват някои опасения на ниво борд на директорите
  • Бавен напредък в разработването на необходимите регулаторни рамки, законодателство и индустриални стандарти, които са необходими за преминаване от пилотни проекти към интегриране в производството
  • Липса на специалисти с експертни познания в сферата на блокчейн технологията
  • Предизвикателствата пред управлението на консорциуми с цел прилагане на блокчейн

Въз основа на нашето проучване, смятаме, че в Централна и Източна Европа блокчейн не е разпознат като въпрос с висок приоритет за бизнеса. Липсата на вътрешен капацитет и регулаторните въпроси също блокират бъдещите стъпки по прилагане на блокчейн, като само 1% от анкетираните смятат, че няма пречка за инвестиране в технологията.

Сравнявайки отношението на респондентите от ЦИЕ към техните преки конкуренти относно готовността им за внедряване на блокчейн технологиите, почти една четвърт от тях се смятат за лидери (22%), а други 23% казват, че са бързи последователи. Играчите от секторите “Финансови услуги” и “Технологии, медии и телекомуникации” са най-уверени - повече от 40% от респондентите, представящи тези области, вярват, че са в добра позиция в конкуренцията по приемането на блокчейн.

Основни изводи

Поглеждайки към изводите от глобалното проучване на Делойт през 2016, данните показват, че приемането на блокчейн и преминаването към неговото интегриране в производството би трябвало да се случва с по-бързи темпове от това, което сме видели до този момент през 2018 г. Дори и с по-бавна скорост от очакваното, внедряването на блокчейн изглежда обещаващо.

ЦИЕ е на няколко крачки след САЩ и страните от Западна Европа по пътя на приемането на блокчейн и избира да изчака, за да прецени в каква посока ще се развие новата технология. Блокчейн позволява изцяло ново ниво на обмен на информацията, както във всяка една индустрия, така и между самите индустрии

Единствената реална грешка, която смятаме, че организациите могат да допуснат по отношение на блокчейн технологиите в момента, е да не предприемат никакви действия. Дори и без конкретен случай, изискващ  внедряване на блокчейн технологии, смятаме че организациите най-малкото трябва да следят блокчейн развитието, така че да могат да се възползват от възможностите, които тази технология предлага.