Акценти

Проект “Моите бъдещи колеги”

В ерата на технологиите, професиите в световен мащаб се променят и развиват по-бързо отколкото можем да си представим. Ето защо необходимостта от придобиването и усъвършенстването на нашите умения се увеличава. Според изследванията скоро ще бъдем толкова добри, колкото уменията, които притежаваме. Но какви са те и как можем да бъдем сигурни, че се движим с правилното темпо?

Проектът на Делойт „Моите бъдещи колеги” има за цел да запознае и представи на ученици и студенти важни тенденции за съвременния пазар на труда. В среда, в която нови умения се появяват толкова бързо, колкото други изчезват, за работодателите все по-важни са не текущите познания на хората, а тяхната способност да се учат и развиват. Ето защо с проекта „Моите бъдещи колеги“ се стремим да допринесем за бъдещата кариерна ориентация на учениците и студентите, като се фокусираме върху това:

  • Какво означава да бъдеш служител в голяма международна компания? Какви са предимствата и недостатъците на това да си част от фирма за професионални услуги?
  • Как работят данъците, счетоводството, одитът, правото и финансите и защо изобщо съществуват? Кои са най-важните умения, които трябва да притежаваме, за да изпълняваме правилно задълженията си?
  • Как можем да бъдем конкурентоспособни в променящата се работна среда?

В офиса на Делойт България гостуваха единадесетокласници от Националната търговско-банкова гимназия, които взеха участие в първото издание на проекта. Целта на срещата с нашите бъдещи колеги беше да им разкажем с какво се занимаваме в Делойт и какви умения са нужни, за да упражняваме професиите си (не само тях, а и професиите на бъдещето). Докато бяха при нас учениците имаха възможност да влязат в обувките на одитора, като извършат истинска инвентаризация и обследват три важни пера от финансовите отчети на една компания. Освен това те бяха управители на "Най-яката фабрика" АД и успяха да купят "Старата фабрика" АД на много изгодна цена, като се позоваха на консултантски доклад.

Полезна ли Ви беше тази информация?