Прогнози

Бъдещето на ролята на изпълнителния директор, отговорен за устойчивостта

Доклад на Делойт и Института за международни финанси 

Този доклад разглежда променящата се роля на изпълнителния директор, отговорен за устойчивостта, в сектора на финансовите услуги. Изследваме защо някои фирми имат такива длъжности, а други нямат, както и типичния мандат на ролята, уменията, необходими за изпълнението на този мандат, и различни модели на управление.

Очакваме ролята на главните изпълнителни директори, отговорни за устойчивостта, да придобие значимост през следващите две години. Тя се очертава да бъде роля на „главен създател на смисъл“ в дадена организация. От хората на тази позиция се изисква да интерпретират промените във външната среда по отношение на устойчивостта и да предвиждат стратегическите последици за тяхнатите компании. Позицията също така е натоварена със задачата да влияе, комуникира и преодолява организационната сложност, за да позволи на фирмата да изпълни ангажиментите си по отношение на екологичното, социалното и корпоративното управление.

Този доклад на Делойт и Института за международни финанси се основава на проучване и данни от над 80 специалисти по устойчиво развитие, които изследват как фирмите за финансови услуги виждат ролята на главния изпълнителен доректор, отговорен за устойчивостта. Докладът разглежда защо определени институции решават да назначат такъв, какво да очакват от позицията и кои модели на управление са работят по-добре.

Разглеждаме:

  • Мандата напозицията
  • Набора от умения, които позицията изисква
  • Отчитането и взаимоотношенията с главния изпълнителен директор
  • Приноса на директора по устойчивостта към управлението
  • Бъдещето на позицията

Тази роля се развива, тъй като организациите трябва да извървят дълъг път, преди устойчивостта да бъде напълно вградена във всяка функция, процес и човек. Свържете се с нас, ако искате да обсъдим резултатите от това проучване и как да започнете пътя по
трансформация на вашата фирма.

The Future of the Chief Sustainability Officer
Полезна ли Ви беше тази информация?