Акценти

WorldClass

Подготвени за бъдеще изпълнено с възможности

Делойт има ангажимент да подпомага хората да се впишат в бързо променящата се глобална икономика

Ние в Делойт сме вдъхновени от обещанието на Четвъртата Индустриална Революция. Ускореният напредък в технологиите и дигитализацията представляват невероятна възможност за развитие.

В глобален мащаб милиони хора изостават, неспособни да изпълнят своите стремежи и потенциал. Липсата на образование, умения и нужните обучения водят до увеличаване на неравенството, намаляване на производителността и нарастване на социалното напрежение.

Посредством WorldClass ние използваме нашите умения, опит и глобален обхват, за да  подпомогнем повече хора чрез образование, развитие на умения и достъп до повече възможности.

Ние ангажираме най-ценния си актив - 264 000 професионалисти по целия свят - за да създадем  благоприятни условия за тези, които остават на заден план. Чрез сътрудничеството с бизнеса, правителствата и преподавателите можем да трансформираме наученото и да дадем възможност на хората да придобият уменията, които наистина са им необходими, за да отговорят на изискванията за работата на бъдещето.

 

Полезна ли Ви беше тази информация?