Перспективи

Насоки на ЕБО за отпускане на кредити и мониторинг

Уебкаст

На 29 май 2020 г. Европейският банков орган (ЕБО) публикува своите „Насоки за отпускане на кредити и мониторинг на кредитните портфейли“. Те са резултат на многогодишен дебат в рамките на ЕС, целящ да установи минимални стандарти за кредитния процес на банките.

Новите изисквания целят по-високо качество на работа, както при оценката на кредитополучателите, така и при последващия мониторинг на кредитните портфейли и обезпеченията. С тези Насоки, ЕБО си е поставил амбициозната задача не само
да подобри качеството на банковите портфейли, но и да осигури отговорно кредитиране, както по отношение на отделния клиент, така и по отношение на околната среда и обществото.

 Делойт България Ви кани да се присъедините към нашия банков уебинар на 29 юни от 14:00 до 15:00 ч., в който нашите експерти по управление на кредитния риск и регулаторни политики ще Ви представят новите изисквания на ЕБО.

 Основни теми, обект на дискусия, ще бъдат:

  • Управление на вътрешния процес
  • Отпускане на кредити
  • Ценообразуване
  • Оценки на обезпечения
  • Мониторинг на кредитите
  • Други нормативни изисквания

 Работен език: български

Такса за участие: уебинарът е безплатен

 С цел оптимизиране на времето, ако имате специфични въпроси по темата, които бихте искали изрично да дискутираме по време на семинара, можете да ни ги изпратите на e-mail: mtodorov@deloittece.com.

За въпроси и допълнителна информация:
Христина Тотева - мениджър проекти "Външни комуникации"
E-mail: htoteva@deloittece.com

 

Регистрирайте се за участие

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?