SheXo клуб в Делойт България

SheXo клубът - глобална инициатива на Делойт, има за цел да създаде и да поддържа общност от бизнес дами, които могат да се свързват, да израстват кариерно и да процъфтяват, чрез създаването на платформа за споделяне на опит.