Събития

Кръгла маса: Процес на надзорен преглед и оценка и стрес тестове на банките 2019

Делойт България има удоволствието да ви покани на кръгла маса на тема банков риск и регулация, която ще се проведе на 19 април от 9.30 ч. в офиса на Делойт, бул. Aл. Стамболийски 103, кула София (мол София).

За събитието

Нашето събитие има за цел да представи преглед на компонентите на Единната надзорна рамка на ЕС, включително промените и разясненията, които наскоро бяха въведени. Участниците ще получат информация за начина, по който ЕЦБ и националните надзорни органи прилагат на практика компонентите на надзорния преглед. Те се фокусират върху основните аспекти на анализа на бизнес модела, оценката на вътрешното управление, както и върху оценката на капиталовата, ликвидната и финансовата адекватност и определянето на допълнителни изисквания за капитал и ликвидност.

Критичен фактор в подхода са резултатите от надзорните стрес тестове. Методологията на стрес тестовете в целия ЕС е публикувана през 2018 г. и е предназначена да служи като обща основа, на която компетентните органи основават своята оценка.

В момента стрес тестовете за 2019 се провеждат като част от цялостната оценка на ЕЦБ за шест български банки. Упражнението се извършва в контекста на искането на България за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ. Прегледът на качеството на активите има за цел да оцени адекватността на балансовите експозиции, докато стрес-тестът цели да оцени устойчивостта на банките към евентуален неблагоприятен макроикономически сценарий, включително и икономически спад. По време на семинара ще очертаем как резултатите от стрес тестовете за 2019 г. ще бъдат отразени в цялостната оценка на ЕЦБ.

Програма: 

Единна надзорна рамка

Практически аспекти и надзорни очаквания по отношение на:

o Анализа на бизнес модели
o Оценката на вътрешно управление и контроли
o Оценката на капиталовия риск
o Оценката на рисковете с ликвидността и финансирането

Ключови аспекти на стрес тестовете за 2019 г. 

Обобщаване на резултатите от стрес тестовете 

Представяне на предизвикателствата

Лектори:

Димитриос Горанитис – Партньор
Рискове и регулации в сектора на финансовите услуги, Делойт Централна Европа

Елена Григоре – старши мениджър
Рискове и регулации в сектора на финансовите услуги, Делойт Румъния

Екатерина Христова – старши мениджър
Рискове и регулации в сектора на финансовите услуги, Делойт България

Участници:

Кръглата маса ще бъде от особен интерес за директори Риск, финансови директори, вътрешен одит, както и за специалистите от БНБ.
Участието в това събитие е безплатно и достъпът се предоставя само чрез покана и регистрация. Дискусиите ще се проведат на английски език.


 

Регистрирайте се

тук