Събития

Кръгла маса: Базел IV и банков пакет CRD V/ CRR II

Делойт България има удоволствието да Ви покани на кръгла маса Банков риск и регулации, която ще се проведе на 29 октомври от 9.30 ч. в офиса на Делойт, бул. Aлександър Стамболийски 103, мол София.

За събитието

На 16 април Европейският Парламент официално ратифицира пакет Мерки за намаляване на риска в Европейския Съюз (RRM) относно банковия капитал и ликвидност, представляващ важен момент по пътя на финализирането на една от основните части на общоевропейските банкови регулации. Пакетът е комбинация от петата Директива на ЕС за капиталови изисквания (CRD5), втория Регламент за капиталови изисквания (CRR2) и втората Директива за възстановяване и решения при проблеми на банки. Тези актове формално трансформират развитието на Базел III стандартите на Базелския комитет за банков надзор в регулации (наричани още Базел IV).

Това несъмнено е важна стъпка в прилагането на следкризисните стандарти на ЕС за банков капитал и ликвидност. Предстоят няколко години на допълнителни регулации преди тези мерки да могат да се приложат изцяло. Работата на ниво ЕС е вече отнсно предлагането на законодателство за въвеждане на останалите елементи на Базел IV.

Европейският сектор на финансовите услуги ще се сблъска със сериозни предизвикателства, които принуждават банките и надзорните органи да се адаптират към регулаторните промени с бързи темпове и в безпрецедентен мащаб.

Целта на събитието е да изследва средата, в която банките оперират, и да дискутира ефекта на новите регулаторни инициативи.

Програма: 

- Базел IV – преглед на основните промени

- Методологични аспекти по области на риск

- Пакет CRD V/ CRR II

- Посрещане на новите изисквания

Лектори:

Димитриос Горанитис – партньор
Рискове и регулации в сектора на финансовите услуги, Делойт Централна Европа

Екатерина Христова – старши мениджър
Рискове и регулации в сектора на финансовите услуги, Делойт България

Андрада Танасе – старши мениджър
Рискове и регулации в сектора на финансовите услуги, Делойт Румъния

Участници:

Кръглата маса ще представлява интерес за директори Риск, финансови директори, ръководители Нормативно съответствие, ръководители Одит, както и за специалисти от Българска Народна Банка. Участието е без такса. Дискусиите ще се проведат на английски език.
 

Регистрирайте се

тук