Събития

Кръгла маса: Тенденции в управлението на риска

Делойт България има удоволствието да Ви покани на кръгла маса на тема „Тенденции в упралението на риска“. Събитието ще се проведе на 19 ноември от 9.30 ч. в офиса на Делойт, бул. Aлександър Стамболийски 103, мол София.

За събитието

Настоящите и бъдещи регулаторни предизвикателства оказват влияние върху бизнеса в областта на управлението на риска. Ето защо дискусиите по време на семинара ще се фокусират върху регулаторните предизвикателства в областта на управлението на риска и нарастващото значение на технологиите и анализите. Специално внимание ще бъде обърнато на наличните възможности за спазване на регулаторните изисквания и използването на управлението на данни и анализи при вземане на решения.

SAS и Делойт имат поредица от успешни сътрудничества с много финансови предприятия в различни юрисдикции, като оказват подкрепа на техните рискови и финансови подразделения в развитието на техните технологични платформи.

Целта на това събитие е да бъдат представени тенденциите за управление на риска и да се обсъди въздействието и ролята на новите технологии в тях.

Програма

- Тенденции в управлението на риска

- Стрес тестове и интегрирано планиран

- Дигитална трансформация на кредитния процес и модел на управление

 

Лектори

Елена Григоре – старши мениджър
Рискове и регулации в сектора на финансовите услуги, Делойт Румъния

Лукас Либуда –  риск мениджър
Делойт Полша

Александър Ганчев – мениджър Консултантска практика
Делойт България

 

Участници

Кръглата маса ще представлява интерес за директори Риск, финансови директори, ръководители Одит, както и за специалисти, които са ангажирани пряко с риск мениджмънт, моделиране, финансова отчетност и вътрешен одит.

Участието в семинара е безплатно. Дискусиите ще се проведат на английски език.
 

Регистрирайте се

тук