Животът в Делойт

Одит кариера

Станете част от нашия екип

Одиторската функция е от изключително значение за финансовата отчетност. Всъщност, тя е ключов фактор за почтеността и стабилността на финансовите пазари по цял свят. Уникалните опит, експертни познания и визия на одиторите помагат на клиентите да постигат своите бизнес цели като им предоставят качество и подобряват продуктивността на работа им.

Участвайте в изготвянето на отличаващи се с високото си качество одити на огромно портфолио с клиенти от цял свят докато успоредно развивате кариерата си в Делойт. 
Присъединете се към Делойт и се превърнете в значим актив за клиентите ни по цял свят.

Полезна ли Ви беше тази информация?