Животът в Делойт

Добре дошли!

Обръщение на Бари Залцбърг, Главен изпълнителен директор, Делойт Туш Томацу Лимитед

Главния изпълнителен директор на Делойт Туш Томацу Лимитед, Бари Залцбърг, ви поздравява с "Добре дошли!" в Глобалния Кариерен Сайт на Делойт и в началото на една забележителна кариера.

Полезна ли Ви беше тази информация?