Акценти

Snowball: тримесечна програма за нови одитори в Делойт

Решени да бъдем една от най-добрите компании в Централна Европа по отношение на обучението на своите кадри, в Делойт инвестираме сериозно в професионално развитие. Искаме да гарантираме, че служителите ни са добре подготвени да работят с клиенти. Ето защо през 2019 г. въведохме тримесечна програма за нови служители (анализатори) в одитната ни практика.

През последните години одитът се промени: професията е много по-предизвикателна, регламентите продължават да се променят, одиторите работят с огромен обем данни. Появяват се технологии, усъвършенствани приложения, движещи сектора напред. Това от своя
страна е свързано с нови изисквания за образованието на бъдещите одитори и промени, които да бъдат направени при подготовката им за стартиране на кариера в областта на финансите.

“Snowball” в Делойт променя начина, по който подготвяме нашите млади професионалисти за кариерата им с нас. Благодарение на програмата, новодошлите знаят и могат да направят много повече от обичайното в миналото. Това включва не само теоретични знания, но и умения, прилагани на практика няколко пъти – чрез обслужване на клиенти или в симулации. Техните директни ръководители го оценяват, тъй като това означава по-високо качество на времето, което е посветено на новите колеги през първите им месеци.

Какво означава това за новопостъпилите колеги?

В рамките на три месеца те придобиват необходимите знания и опит, за да работят с клиентите самостоятелно още от самото начало, като същевременно изграждат солидни основи за кариерата си във финансите.

Какво се промени с новата програма?

Служителите се подлагат на интензивно  въвеждане в работата (onboarding), с продължителност до три месеца. Умишлено го наричаме „onboarding”, а не обучение. Искаме те да имат шанс да се съсредоточат върху множество области, в които смятат, че трябва да разширят знанията си. На практика те събират нови знания и опит, необходими за работата им - за да го опишем с метафора, те са като снежна топка, търкаляща се по хълма. Основна промяна в практиката е, че след като се присъединят към одиторските екипи, анализаторите могат да решават редица задачи самостоятелно, като се чувстват много по-ценни като членове на екипа. Несъмнено това е предизвикателна програма, но се стремим да я направим забавна. Ето защо използваме симулации, игрови елементи, обучение чрез опит, цикли за обратна връзка, коучинг, одитни технологии, анализи, решаване на проблеми, работа в екип и др.

Как разбираме, че проектът „Snowball“ е успешен?

Следим как новодошлите прилагат нови умения на практика, колко добре се справят в своите одиторски екипи и как тяхното представяне се възприема от клиентите. Ние ги правим подготвени за практиката: по време на програмата новите одитори участват както в симулации, така и работят  в офисите при клиентите. Менторите им имат ясни сигнали за това, което те вече са усвоили и върху кои области трябва да се постави фокус по-нататък.

Какво дава това на нашите клиенти?

Клише е, че клиентите не реагират положително на новите лица и желаят одиторските екипи да бъдат стабилни. Това е само част от истината. На първо място, клиентите искат новите служители да познават техните фирми, да задават информирани въпроси и да
общуват добре. Нашата цел е да помогнем на новите ни колеги да се ориентират по-добре в счетоводните проблеми и, когато работят с клиенти, да задават адекватни въпроси и да могат да решават конкретни практически задачи по-независимо.

Полезна ли Ви беше тази информация?