Акценти

Икономически перспективи и прогнози за 2023 от финансовите директори в Централна Европа

Проучване на Делойт Централна Европа за нагласите на финансовите директори за 2023

От 2010 г. насам Делойт провежда централноевропейското проучване на финансовите директори, което дава гласност на финансови ръководители от целия регион. Докладът предоставя общ поглед върху възгледите на финансовите директори за критични бизнес въпроси, стратегически приоритети и фактори, които те понастоящем считат за важни.

Миналата година финансовите директори от региона са по-оптимистично настроени, отколкото през 2020 г., когато икономиките са най-тежко повлияни от пандемията COVID-19. Въпреки че все още възприемат несигурността като новото нормално явление и не смятат, че това е подходящият момент за поемане на излишни рискове, те все пак остават положително настроени към инвестициите, очакват безработицата да намалее и смятат, че финансовите им перспективи се подобряват. С други думи, условията за експанзия се завръщат. Същевременно финансовите директори очакват по-нататъшно нарастване на инфлацията на потребителските цени, което от своя страна ще да стимулира увеличаването на разходите за извършване на стопанска дейност.
Тази година, в допълнение към въпросите, свързани с икономиката, бизнес средата и перспективите за растеж на компаниите, имаме удоволствието да попитаме финансовите директори от целия регион на Централна и Източна Европа за подхода на техните компании към облачните технологии и плановете им за справяне с прекъсванията в управлението на веригата на доставките.

Резултатите от нашето проучване ще бъдат представени в началото на 2023 г.

Вземете участие в проучването

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?