Акценти

Класация на Делойт на 500-те Топ компании в ЦЕ за 2014

Икономическото забавяне води до плавни приходи в страните от Централна и Източна Европа

Компаниите търсят решения за справяне с трудните времена.

Влошаващото се икономическо положение в Централна Европа комбинирано с все по-несигурната геополитическа обстановка през 2013г. води до застой в приходите на много от най-големите компании в региона.

Резултатите на компаниите за първото тримесечие на 2014г. показват, че за голяма част от тях стагнацията през тази година се е трансформирала в реален спад.

Това е заглавието на осмия годишен доклад на Делойт за Централна Европа Топ 500, който очертава постепенно влошаване на икономическата и бизнес среда във всички страни от Централна Европа и оставя малко място за оптимизъм, свързан с финансовата перспектива на най-големите компании през следващите няколко месеца.

За осми пореден път Делойт направи анализ на най-големите компании в 18 държави в Централна Европа и Украйна (500 компании, 50 банки и 50 застрахователни компании). Общите приходи на всички компании в класацията Топ 500 този път достигнаха до 712 млрд. евро., което е намаляване в ръста с 0.4% (3млрд.евро) в сравнение с 2012г. Средно увеличение на приходите от 0% бе отбелязано в региона, по-ниско от много по-здравословните 3.3% миналата година. Това издание на класацията е трето поредно, в което нараства броя на компаниите, отчитащи спад в приходите. Спад в приходите беше отчетен от почти половината от 500-те компании, анализирани от Делойт (45.4% в сравнение с 40.4% през 2012г.).

Единственият доминиращ сектор от гледна точка на сравнително висок ръст на приходите е преработващата промишленост, която отчете среден ръст от 2.9%. Според Делойт, нестабилното положение в Украйна и последните икономически санкции могат допълнително да повлияят на влошените икономическите условия в региона, което ще доведе отново до забавяне в развитието на най-големите компании в Централна Европа.

„Въпреки, че първите признаци за икономическо възстановяване през 2013 не бяха лесни за държавите в Централна Европа само две от петте най-големи икономики в Унгария и Румъния нараснаха с по-бързи темпове, отколкото през 2012г. Положението на другите три държави: Полша, Чехия и Украйна не се е променило драстично спрямо 2012г. Чешката икономика продължава да спада по БВП – 0.9% в сравнение със спада от 1% през 2012, докато Украйна е в стагнация“ – обобщава Алистър Тиър.

Главния изпълнителен директор на Делойт Централна Европа Алистър Тиър, обяснява: „Тези фактори, които са подкрепени от по-негативната перспектива в друго актуално проучване на Делойт сред главните финансови директори и спада в ключовия Индекс на мениджърите по продажби от сравнително оптимистичната стойност през 2013 година и влошаването на настроенията в Германия не предвещават нищо хубаво за непосредственото икономическо бъдеще на региона “ .

Най-големият ръст на приходи през 2013г., близо 3%, беше отбелязан от преработващата промишленост. Това се дължи основно на доброто състояние на автомобилната индустрия. През изминалата година няколко глобални компании от този сектор са започнали допълнително инвестиране в Централна Европа (включително в Румъния, Словакия, Полша и Унгария).

На свой ред, секторът потребителски стоки е нараснал само с 1.1%. Миналата година това нарастване беше с 4.8%. ТМТ Индустрията (технологии, медии и телекомуникации) от няколко години оказва влияние на спада в средния доход (през 2013 – 4.9%). Секторът, който за втора поредна година отбелязва най-големия спад от -15.7% е недвижими имоти и строителство.

Първото тримесечие на тази година показва, че положението във всички сектори продължава да се влошава и средната промяна в приходите на компаниите е негативна, и възлиза на – 3.1% в сравнение с 0.5% за първото тримесечие на 2013г. Наблюдава се малка промяна сред водещите компании в класацията – полската PKN Orlen, унгарската MOL и чешката Škoda Auto продължават да окупират челните 3 позиции. През 2012 украинската DTEK премина от 32 на седмо място, тази година нейният възход продължи до пето място. И Jeronimo Martins Полша изпълниха ефективна стратегия на експанзия, достигайки осмо място. Най-голямото разместване на компаниите се забелязва по-назад в класацията. Ford Румъния успяха да постигнат изключителни резултати и от 258 място достигнаха 170-то място. Това се дължи на почти двукратния ръст в приходите до 1,097 млн. евро. Mercedes-Benz Унгария се издигна с 156 места нагоре до 74-то място, реализирайки 174% ръст в приходите.

„Въпросът не е само дали най-големите компании в нашия регион са способни да оцелеят в настоящата криза, но дали притежават потенциала да продължават да нарастват. Настоящите резултати показват, че постигнатият ръст в приходите не е достатъчен, за да се мисли в посока на завладяване на света, не е достатъчен дори за Европа“ – обобщава Алистър Тиър. Според изпълнителния директор на Делойт Централна Европа Алистър Тиър: „ Констатациите в доклада, определено ни дават поле за размисъл, но не всички новини са негативни. Става ясно, че държавите от Централна Европа са в процес на промяна.

Фокусът вече не е поставен върху реализиране на ниски разходи за труд. Целта е базирани на знанието икономики, които да генерират иновации, превръщайки компаниите, регионите и държавите в по-конкурентни и по-печеливши.

Така че, най-вероятно дългосрочната перспектива за нашите компании е по-позитивна, от мястото на което се намираме в момента. И подобно на самите държави, много от компаниите търсят правилните решения, за да преминат през тези трудни времена. Те са фокусирани върху разработването на иновативни продукти и услуги. Привличането на инвестиции изисква развиване на алтернативни на вече познатите традиционни стоки и услуги. Тези позитивни практики обаче са заложени в дългосрочен план и ще окажат влияние върху конкурентоспособността и пазарната позиция на компаниите“. 

Полезна ли Ви беше тази информация?