Акценти

Deloitte CE CFO Survey 2018 – проучване на нагласите на финансовите директори

Финансовите директори в страната очакват положително икономическо развитие

Само то обаче не е достатъчно, за да окуражи техните намерения за поемане на повече финансов риск

София, 20 април 2018 г.

Финансовите директори от широк спектър от индустрии в България са по-уверени в перспективите пред своите компании сега, отколкото през изминалите три години. Това показват резултатите от 7-мото за страната проучване Deloitte CFO Survey 2018, които бяха представени на бизнес закуска в София Хотел Балкан от екип на Делойт, в присъствието на над петдесет представители на финансовите функции в най-големите компании в страната.

Основен двигател за тази увереност е очакването за „здравословен“ ръст на БВП през 2018 г., като внушителното мнозинство от 84% от респондентите в проучването предвиждат растежът да бъде в рамките 2-4%. Тези данни са значително по-добри от предходната година, когато 54% от финансовите директори имаха такива очаквания. Те намират подкрепа и в оптимизма по отношение на приходите, които ръководителите на финансовите функции очакват за техните компании – близо 85% от тях смятат, че те ще нараснат, като според 15% ръстът ще е значителен. Това намира отражение и в предвиждането за увеличаваща се оперативна печалба сред 70% от участниците в проучването.

Това бяха някои от основните изводи от седмото за България (и девето за Централна Европа) издание на доклада от проучването Deloitte CE CFO Survey 2018, което отрази нагласите на близо 600 финансови лидери от 12 държави в региона.

Цялостната картина е малко по-сложна. Въпреки, че мнозинството от респондентите очакват благоприятни макро-икономически условия за 2018 г., и въпреки възприеманата за нормална външна икономическа и финансова несигурност, 70% от финансовите директори в България не смятат, че настоящият момент е подходящ за поемането на по-високи нива на риск. Това може да бъде обяснено със следните фактори:

  • Респондентите от България очакват повишаване на разходите в почти всички категории, като цената на труда е основна грижа за 97% от тях
  • 76% от респондентите смятят, че инфлацията слабо ще се повиши през 2018 г.
  • И докато всеки пети от участниците в проучването очаква, че иначе ниските лихвени нива може да започнат да се покачват през 2018 г., , то повече от половината от финансовите директори (55%) вярват, че тяхното въздействие върху бизнеса е твърде слабо, за да повлияе върху бюджетите им в краткосрочен план.

Според Александър Захариев от финансово-консултантския отдел в Делойт България, проучването показва оптимистични нагласи, но такива, които са балансирани от доза предпазливост, идваща най-вече от нарастването на разходите за труд. Като резултат наблюдаваме ограничен апетит към риска и лимитиран ентусиазъм на предприемаческия дух, което контрастира с очакванията за икономически растеж и поражда въпроса кога и при какви условия компаниите могат да постигнат своя пълен потенциал за растеж.

Централната тема на проучването на Делойт тази година е дигиталната трансформация на финансовата функция. В ерата на дигитализация на компаниите, финансовите директори много бързо разпознават ролята на процесната автоматизация (RPA) като неизбежна. Не са мнозина обаче тези, които биха потвърдили, че техният бизнес е в напреднал стадий на процесна автоматизация, a за една четвърт от тях е трудно да определят каква оптимизация на разходите биха могли да постигнат чрез RPA. За 76% от мениджърите автоматизацията нa въвеждането и обработването на документи е най-високият технологичен приоритет. Подобно на колегите им в Централна Европа, те подреждат автоматизацията и персонализацията на мениджмънт рипортите на второ място. Димитър Попов, старши мениджър в консултантския отдел на Делойт коментира: „От една страна, финансовият директор в един утвърден с времето бизнес е изправен пред различни технологични предизвикателства в сравнение с колегите си във финтек компаниите, израснали в дигиталната ера. За тях процесите може да функционират напълно в облака, с автоматизация навсякъде и няма такова нещо като наследствена система. От друга страна, традиционните компании са склонни да гледат различно на темата. Мнозина приемат дигитални решения, но все пак разполагат с големи наследствени системни инфраструктури, които изискват много пари и усилия, за да се нагодят спрямо променящата се среда. Изпълнението на промяната е трудно и съпътствано с предизвикателства, идващи от всички посоки.“

Десислава Динкова, Съдружник и лидер на CFO програмата за България обобщава: „“Дигиталното“ носи със себе си възможности, каквито не сме виждали преди. Възможности да се работи с огромни масиви от данни, при това бързо, както и за насочване на информацията от тях точно там, където тя е необходима. Така този дигиталният пробив естествено води до необходимите ни подобрения от оперативен характер.
Ние наблюдаваме тези тенденции в целия ЦЕ регион и забелязваме нарастващо търсене на услуги, с които ръководителите на финансовите отдели очакват да постигнат процесна оптимизация и значително намаление на разходите си като същевременно покачват качеството на контрол и скоростта на извършване на задания.
Дали ще изберем повсеместна автоматизация, или пък ще приемем по-олекотени дигитални решения и ще адаптираме съществуващите системни инфраструктури, едно е ясно – нужен ни е определен курс, за да определим как ще накараме „дигиталното“ да работи за финансовата функция и за бизнеса като цяло.“

За проучването

Това ежегодно допитване улавя динамиката в нагласите на финансовите директори от най-големите компании в Централна Европа. То засяга актуални въпроси за финансовия мениджмънт в 4 области:

  • Бизнес среда,
  • Приоритети и перспективи за компаниите,
  • Финансови приоритети,
  • Дигитална трансформация на финансовата функция. 

Изводите от проучването Deloitte Central Europe CFO Survey 2018 представят мненията на 584 ръководители на финансовите функции в 12 държави в региона: България, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения Сърбия,Хърватия, Чешка Република, Украйна и Унгария.

Пълната версия на доклада можете да намерите на www.deloitte.com/cecfo.
 

Полезна ли Ви беше тази информация?