Акценти

Регулаторна прогноза за финансовия сектор за 2018

Всички акценти на едно място

Годишната оценка от Центъра на Делойт за регулаторни стратегии за Европа, Близкия Изток и Африка прави изследване на това как важните регулаторни тенденции ще оформят финансовия сектор през годината и предлага решения, с помощта на които лидерите ще могат по-ефективно да управляват промените.

Поглед върху темата

Европейската индустрия за финансови услуги е изправена пред значителни стратегически предизвикателства през 2018 г. Налице е голям обем свършена работа, успоредно с неясноти около бъдещата форма на регулацията. И въпреки че много от инициативите водят началото си от времето на финансовата криза (към настоящия момент - отпреди 10 години), други – такива като дейностите свързани с кибер устойчивост, Брекзит и Отвореното банкиране, отразяват по-скорошни тревоги.

Полезна ли Ви беше тази информация?