Услуги

Консултиране по придобивания

Ако обмисляте да разширите бизнеса си чрез придобиване на друга компания на местния или чуждестранен пазар, ние ще се радваме да Ви предоставим професионални консултантски услуги по време и след извършването на сделката, така че да Ви помогнем да постигнете очакваните ползи от придобиването при разумни финансови условия, като сведете бизнес рисковете до минимум.

Ние ще се фокусираме върху ключовите фактори за успех за завършване на сделката и на основните фактори за добавяне на стойност след завършването й, от избора на оптимална стратегия за придобиване и намирането на подходящи инвестиционни възможности, до извършване на детайлен дю дилиджънс (финансов преглед) и осигуряване на ефективна интеграция, което е критично в началото и в края на успешно придобиване.

Нашите услуги по придобиване на компании включват:

 • Разработване и формулиране на стратегията за придобиване
 • Идентифициране на подходящи кандидати за придобиване
 • Свързване със собствениците на избраните целеви компании
 • Набавяне на информация за оценка на възможностите за инвестиции
 • Оценка на целевата компания, включително съвместимости
 • Извършване на дю дилиджънс (финансов преглед)
 • Анализиране стратегията на конкуриращи кандидати и разработване на собствена стратегия за наддаване

Асистиране с подготовката на оферта:

 • Предложение за финансова и данъчна структура на транзакцията
 • Подготовка за интеграция след придобиване
 • Набиране на дългов или дялов капитал
 • Подготовка на документи за регулаторни цели
 • Изготвяне и договаряне на договорна документация
 • Управление на процеса по придобиване до финансово уреждане