m&a strategy services

Решения

Нищо скрито

Стратегия и консултиране по сливания и придобивания

Решението да предприемете сделка по сливане или придобиване не се взема лесно. Дали преследвате сливане или придобиване, или обмисляте прехвърляне или продажба, усложненията на дадена сделка по сливане или придобиване изискват внимателно планиране и изпълнение.

Преглед на съдържанието

В нашата глобална мрежа от дружества-членове, Делойт работи с клиенти, вариращи от корпорации и частни фирми, до фирми за инвестиране в частен капитал и управителски екипи. Ние консултираме относно всички аспекти по сливания и придобивания - стратегия, планиране и изпълнение - и предоставяме достъп до международна мрежа от контакти, по-задълбочени познания на промишлеността и прозрение към местния пазар.

Клиентите могат да разчитат на нашите специализирани екипи, които да ръководят или подпомагат сделки, изискващи специфична експертиза по различни въпроси, включително бизнес моделиране, ускорени сливания и придобивания, икономическо консултиране и консултиране в държавния сектор. С нашия опит, знания и инструменти, предлагаме идеи и съвети, които могат да помогнат на клиентите ни да избягват многото клопки при сложните сделки и да се възползват от една транзакция по сливане и придобиване, чрез която може да се постигнат целите и очакванията на заинтересованите страни.