Услуги

Сливане и придобиване и инвестиционен анализ

Ние предлагаме специализирани услуги за всяка фаза в процеса на финансово оценяване, от предварителен анализ и оценка на транзакцията до крайното алокиране на покупната цена („purchase price allocation“).

Нашият екип от професионалисти с дълбоки познания в индустрията предлагат отговори на ключови въпроси, които възникват по време на транзакция като например:
  • Какви са стратегиите с които моят бизнес разполага; колко струва моят бизнес в момента; колко може да струва за вбъдеще?
  • С какви стратегии за изход разполагам и каква може да е стойността на бизнеса ми за потенциални купувачи?
  • Каква е най-високата цена която мога да платя, и същевременно да си осигуря справедлива възвръщаемост от дадена сделка?
  • Дали финансовите параметри на дадена транзакция са справедливи за мен и акционерите ми?
  • Колко струва инвестиционният ми портфейл?
  • Каква е стойността на предприятията във фонда ми?
  • Колко струва делът ми в дадено предприятие ако реша да се оттегля?

Нашият екип помага на ръководството и на акционерите на предприятията при транзакции, проверки и инвестиционни оценки.

Ние работим в тясно сътрудничество с други екипи в отдел корпоративни финанси Делойт, включително експерти по индустрии и частен капитал, за да предоставим нужните съвети по всяла фаза в процеса на транзакциите.