Услуги

Услуги по преструктуриране

Делойт е признат като световен лидер в корпоративното преструктуриране. Ние предоставяме професионален, независим съвет на управляващите и заинтересовани лица на оперативно и финансово затруднени фирми. Използваме нашата експертиза за да помогнем да максимизирате възвръщаемостта си и да защитите инвестициите си.

Нашите услуги:

  • Независима бизнес оценка
  • Подобряване на ефективността
  • Процедури по несъстоятелност 
  • Финансово преструктуриране 
  • Дългово консултиране
  • Сделки с необслужвани кредити