Акценти

Как да адресирате финансовите последствия от COVID-19?

Кризата с коронавируса (COVID-19) създава значителни предизвикателства пред много организации и поток от нови правила и несигурност за техния бизнес. Начинът, по който мениджърите действат сега, за да преведат своите организации през кризата, ще определи бъдещето им в следващите години. В условията на икономическа изолация  добър подход би бил да се съсредоточите усилията си навътре към организацията. Ревизирайте бизнеса си (активи и операции) сега, за да осигурите бързо и точно вземане на решения и да запазите наличните си ресурси, без да рушите жизненоважни мостове към клиенти и доставчици. 

Делойт е тук, за да Ви помогне да анализирате рисковете, произтичащи от настоящата ситуация. 

 

Полезна ли Ви беше тази информация?