Акценти

Финансова престъпност

В борбата си с финансовата престъпност, финансовите институции стават уязвими, както от управлението на връзките с клиентите си, така и от богатата гама продукти, услуги и видове транзакции – някои от тях сложни и трансгранични.

Глобалните финансови институции също са изправени пред множество правни и регулаторни изисквания и трябва да преминат през предизвикателствата, произтичащи от управлението на сложни ИТ системи и многообразието на езикови и бизнес култури.
И така, какво прави вашата организация, за да защити себе си, ръководството си и всички свои служители?

Преди, по време на и след

Ние можем да помогнем с въвеждането на превантивни мерки, да разследваме подозрения за инциденти и да набелязваме и прилагаме направени изводи. Ние също така помагаме на институциите да предприемат коригиращи стъпки, следващи действия на регулаторните органи. Нашите експертни познания и опит означават, че ние можем да осигурим обоснована интерпретация на изискванията към регулирани фирми и най-добрите начини за действие.

Глобална сила

Нашата способност да работим както на глобално, така и на местно равнище е предпоставка за справяне със сложните международни мрежи, използвани от престъпници, терористи и измамници. При това, нашите специалисти по финансови престъпления имат най-разнообразен професионален опит, включително от индустрията, правозащитните и регулаторни органи.

Мониторинг на транзакциите

Област, привличаща все по-голям интерес в сектора на финансовите услуги е софтуерът, който наблюдава транзакциите за необичайни дейности в реално време. Нашият опитен екип е в състояние да ви консултира за подбора на търговец, преговорните условия и в самото прилагане на тези специализирани пакети.

Полезна ли Ви беше тази информация?