Решения

MiFID

MiFID (Директивата на европейските комисари за Пазарите на финансови инструменти) е ключова мярка с широкообхватно отражение, която води до създаването на единен европейски пазар на финансови услуги.

MiFID се отнася до:
  • инвестиционни компании;
  • инвестиционни консултанти;
  • банки, извършващи инвестиционни услуги;
  • алтернативни системи за търговия
  • признати борси

MiFID заменя и разширява правомощията на Директивата по инвестиционните услуги (Investment Services Directive), но също така внася и значителни промени в регулаторната рамка, за да отрази промените в Индустрията за финансови услуги. Тя въвежда нови и по-широки изисквания, особено що се отнася до бизнес дейността и вътрешната организация.

Няма съмнение, че изпълнението на произтичащите от MiFID регулаторни изисквания ще бъде предизвикателство, но ние сме убедени, че трудностите няма да се окажат непреодолими и фирмите, които приложат правилата на MiFID скоро ще пожънат значителни ползи.

Отвъд въвеждането на необходимите промени, ние смятаме, че главните изпълнителни директори и главните финансови директори трябва да се съсредоточават и върху потенциалните възможности след установяването на MiFID.