ДДС

Много институции в областта на финансовите услуги смятат, че данък добавена стойност не е проблем, защото са частично или напълно освободени – те грешат. В резултат на освобождаването на финансовите услуги и застраховането от ДДС, ДДС върху покупките е значителен разход за сектора.
С почти 70 специалисти по косвен данък в нашата фирма в Централна Европа, включително специализиран екип по ИФУ, ние сме в добра позиция да ви помогнем да реализирате икономии и да се съсредоточите върху задачата за успешно управление на основната ви дейност.

Запитайте се:

  • Знаете ли колко невъзвръщаем ДДС ви се начислява всяка година върху покупки?
  • Наясно ли сте със всички възможности за намаляване на разходите за ДДС?
  • Имате ли вътрешноорганизационен специалист по ДДС, отговорен за намаляване на разходите за ДДС?
  • Получавате ли и четете ли последна информация за нови възможности и събития в сферата на ДДС?

Ако отговорът на някой от горните въпроси е “не”, вие следва да се замислите дали не е време да се свържете с нашите ДДС експерти.