Акценти

2 години GDPR

Извънреден правен бюлетин | 25 май 2020 г.

На 25 май 2020 г. се навършват две години от датата, на която
Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) започна да се прилага. За този период GDPR постави множество изисквания и предизвикателства пред всички организации, обработващи лични данни, както в частния, така и в публичния сектор.

 В сегашната ситуация на пандемията от COVID-19, наред с икономическите предизвикателства за бизнеса, са налице и редица такива, свързани с постигането на съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни.

 В настоящото издание на правния бюлетин на Делойт Лигъл поставяме акцент върху следните актуални теми, свързани с прилагането на GDPR:

  • Обработването на лични данни от работодателите в
    условията на пандемия
  • Защитата на личните данни в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
  • Директният маркетинг в контекста на GDPR
  • Практика по прилагането на GDPR – санкции
  • Статистика за България
Полезна ли Ви беше тази информация?