Акценти

Въздействието на COVID-19 върху застрахователния пазар

Пандемията от COVID-19 и мерките срещу ограничаване на разпространението ѝ засегнаха не само икономическия живот, но и здравето и живота на много хора.

 В тази връзка все по-актуален става въпросът за това какво е мястото на застрахователния сектор и дали застрахователните полици покриват негативните последици от подобни събития като COVID-19.

Очакванията са, че много застраховани лица ще използват своите застраховки, за да покрият загубите си.

 Вижте какви практически съображения трябва да вземат под внимание застрахованите лица по отношение на някои застрахователни продукти в контекста на COVID-19 в специалното издание на правния бюлетин на Делойт.

Полезна ли Ви беше тази информация?