Акценти

Извънредна епидемична обстановка в страната до 14 юни 2020 г. – мерки и ограничения 

Извънреден правен бюлетин | 19 май 2020 г.

До 14 юни 2020 г. България е в режим на извънредна епидемична обстановка, обявена с Решение на Министерски съвет № 325 от 14 май 2020 г. 

Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето („Закона“), с който се урежда действието и характера на противоепидемичните мерки след края на извънредното положение, беше обнародван в извънреден брой на Държавен вестник на 13 май 2020 г. 

Първоначално предложеният текст претърпя известни промени. Според финалната редакция на Закона при непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест за определен период от време въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор на страната оценка на съществуващия епидемичен риск, по предложение на министъра на здравеопазването със свое решение Министерски съвет може да обяви извънредна епидемична обстановка.

С преходните и заключителните разпоредби на акта бяха гласувани важни за бизнеса промени в нормативни актове като Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците („Закона за извънредното положение“), Кодекса на труда, Кодекса на социалното осигуряване и др. Сред основните промени са:

 • Удължаване срока на действието на мярката 60/40 до 30 юни 2020 г.
 • В продължение на допълнителни два месеца работодателите и органите по назначаване ще могат едностранно да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си. В този удължен срок работодателите ще могат да предоставят и до ½ от платения годишен отпуск без съгласие на служителите.
 • При обявяване на извънредна епидемична обстановка работодателите имат същите права и задължения като тези при извънредно положение.
 • Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., ще се зачита за трудов стаж. За осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване през 2020 г. ще се зачита и времето, в което работникът или служителят е бил в неплатен отпуск до 60 работни дни;
 • Сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение, продължават да текат след изтичане на 7 дни от обнародването на измененията в Закона за здравето.

Министърът на здравеопазването със свои заповеди от 14 и 15 май утвърди кои противоепидемични мерки остават да действат и кои биват отменени по време на настоящата извънредната епидемична обстановка.

Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, по възможност, следва да организират дистанционна форма на работа за служителите си – надомна работа или работа от разстояние.

При невъзможност  за организиране дистанционна работа, са предвидени задължителни противоепидемични мерки, които работодателите следва да предприемат в защита здравето и живота на своите служители -  дезинфекция съгласно утвърден алгоритъм, недопускане на работа на лица с прояви на респираторни болести, специален инструктаж, организация на работната дейност, която да осигури дистанция между лицата най-малко 1,5 м и др.  При обслужване на клиенти е задължително използването на маска или предпазен шлем. Допуска се и обслужване на клиенти през прозрачни механични предпазни прегради.

Всички физически и юридически лица, собственици и/или управляващи обекти с обществено значение*, които предоставят услуги на граждани, в допълнение следва да:

 • Организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко 1,5 м между лицата на територията на обекта;
 • Осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
 • Създадат организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на лица с цел осигуряване спазването на необходимата дистанция и превенция струпването на хора и др.

Задължението всички граждани да носят еднократна или многократна защитна маска на лицето, която покрива едновременно носа и устата, докато се намират на закрити обществени места, остава в сила до 14 юни. Маската е задължителна и на работното място. При липсата на маска могат да се ползват шалове, кърпи и др. средства за покриване на носа и устата.

От 18 май 2020 г. отпада забраната за посещения на търговски центрове тип МОЛ, разрешават се и посещенията на фитнес зали при строго спазване на предписаните в заповедта на министъра на здравеопазването ограничения.

Остават затворени театрите, не се разрешават концерти и сценични прояви. Разрешават се посещенията на кина, музеи и галерии с ограничение на заетостта на местата до 30%.

Остава забраната и за:

 • посещения на закрити търговски площи на заведения и ресторанти за хранене, както и  увеселителни и игрални зали, барове и дискотеки;
 • провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) души;
 • провеждането на масови научни мероприятия – конференции, симпозиуми, обучения и др.

В периода от 14 май до 14 юни 2020 г. границите на страната остават затворени за всички лица независимо от гражданството им и начина на придвижване. Предвидени са изчерпателно изброени изключения. Остава и задължителната 14-дневна карантина за лицата, които влизат на територията на страната. 

*бел. обект с обществено значение са всички общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни, културни обекти, административни обекти и др.


Екипът на "Делойт Лигъл" остава на Ваше разположение за информация и въпроси.Спешни контакти на Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“:

 • Адв. Ренета Петкова – съдружник, Банково и финансово право, rpetkova@deloittece.com
 • Адв. Георги Симеонов – директор, Данъчна практика, gsimeonov@deloittece.com
 • Адв. Звезделина Филова – старши мениджър, Трудови и търговски спорове, zfilova@deloittece.com
 • Адв. Миглена Мичева – мениджър, Трудово право, mmicheva@deloittece.com
 • Адв. Калоян Йорданов – мениджър, Търговско и дружествено право, kyordanov@deloittece.com
 • Адв. Аделина Миткова – мениджър, Банково и финансово право, amitkova@deloittece.com
 • Адв. Павлин Стоянов – мениджър, Енергетика и ресурси, pstoyanoff@deloittece.com
Полезна ли Ви беше тази информация?