Акценти

Правен бюлетин | Брой 106

16 ноември - 2 декември 2022

Новия брой на Правния бюлетин на Делойт Лигъл за периода
16 ноември - 2 декември 2022 г. е вече тук. 

 

Темите в броя:

Акцент

 • Европейският регламент относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията и въвеждането му в България


Приети актове

 • ЕС прие нова директива, насърчаваща равенството между половете
 • Нова европейска реформа в областта на чуждестранните инвестиции

Проекти на нормативни актове

 • Проект на наредба относно извършване на плащания, верификация и счетоводно отчитане за програми, финансирани от европейски фондове
 • Проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
 • Нова реформа в областта на безопасността на продуктите
 • Предложение за нови правила на ЕС относно опаковките
 •  

Практика

 • Определение на ВКС във връзка с искове срещу държавата за вреди от нарушение на правото на ЕС
 • Решение на ВКС по въпроса дали договорът за покупко-продажба на чужд имот се разваля по право, ако купувачът е отстранен от имота въз основа на влязло в сила решение
 • Решение на Съда на ЕС относно обявяването на действителните собственици
 • Съдът на ЕС с нови тълкувания на понятието „квалифициран електронен подпис“
 • Препоръки на Европейския комитет по защита на данните във връзка със задължителните фирмени правила


Други обнародвани нормативни актове
Календар (предстоящи събития)

Вижте още в новия брой на правния бюлетин на Делойт Лигъл

Полезна ли Ви беше тази информация?