Акценти

ПРАВЕН БЮЛЕТИН   

Октомври 2022

В новия брой на Правния бюлетин на Делойт Лигъл може да се запознаете с интересни новини в областта на българското и европейското законодателство и практика за периода юли –
септември 2022 г.

Акцентите в броя: 

  • Влезе в сила Регламент (ЕС) 2019/1111 („Брюксел IIб“) 
  • Приети бяха промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
  • Тълкувателно решение на ВКС дава разяснения относно размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди при съпричиняване от страна на пострадалия
  • Европейската комисия представи предложение за Регламент за киберустойчивост
  • КЗЛД излезе със становище относно електронната поща и мобилния номер като лични данни
  • КЗЛД наложи глоба от 1 млн. лв. за нарушениe на GDPR
  • Рекордна глоба беше наложена на Instagram за нарушениe на GDPR

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрирайте се тук
Полезна ли Ви беше тази информация?