Акценти

Правни акценти

11 ноември 2022 г.

На 27.06.2021 г. влязоха в сила нови стандартни договорни клаузи (СДК) за международен трансфер на данни. В резултат на приемането им, сключените договори въз основа на предходната редакция на СДК са с ограничено действие – до 27 декември 2022 г. Предвид наближаването на срока, администраторите и обработващите следва да уредят отношенията си по реда на обновените СДК.

  • Кога организациите може да се нуждаят от СДК
  • Какво представляват СДК
  • Специфики на новите СДК
  • Преходен период
  • Подход за постигане на съответствие

Отговорите на тези въпроси вижте в приложената статия. 

Полезна ли Ви беше тази информация?